Close
Close

GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

NAMAZ ALLAH'LA KONUŞMAKTIR

İnsan,  kendisini  yaratan,  önüne  sayısız  nimetleri  seren,  çok  merhamet  eden,  koruyup  kollayan  ve  yaşatan,  inandığı  Allah’ına  kulluğunu  göstermek,  acizliğini   ifade  ederek,  O’nu  her  türlü  noksanlıklardan  uzak  tutarak  tesbih  etmek,  gönlünü  açıp  kusurlarından  dolayı  af  ve  yardım  dilemek  gibi  nedenlerle  Rabbi  ile  iletişime  geçer.  Bu  iletişim,  şüphesiz  ki  yalnız  Allah’a  yönelmek,  O’na  yakarmak,  niyaz  etmek  olan  Dua  yolu  ile  gerçekleşir. Bu  ise  bize  şah  damarımızdan  daha  yakın  olduğunu  bildiren  Yüce  Rabbimiz  Allah'la  doğrudan  ve  birebir  konuşmaktır. “  Allah’la  ne  konuşacağım “  O’na  nasıl  dua  edeceğim  diye  düşünenlere  Kur’anda  200  civarında  dua  örneği  olan  ayet  ve  6234  ayetin  mesajları  bulunmaktadır.  Allah,  bu  ayetlerle  bize  insan  olabilmek  için  rüşde  ermenin  kılavuzluğu  ile,  duaların  nasıl  yapılacağını,  adabını,  makul  isteklerin  neler  olabileceğini  öğretmektedir.  Üstelik  de  insanın  hayatının  değişik  dönemlerinde  içine  düştüğü  sıkıntıları,  çaresizlikleri, açmazları  olmakta,  yardım  talep  etmesinin  gerektiği  durumlar  çok  sıklıkla  karşısına  çıkmaktadır. Elbetteki  en  büyük  yardımın  sahibi  de  Yüce  Rabbimiz  Allah'tır.  Bu  gibi  yardım  talepleriyle  Allah’a  yönelen  herkes  Allah’ın  dostudur.  Kılınan  namazlar  da  bu  yönelmelerin  ve  Allah'tan  yapılacak  yardım  taleplerinin  bir  vesilesidir. Bu  nedenle  herkes  bilhassa  namazlarında  Allah’ı  ile  bütün  samimiyeti,  saflığı,  temizliği  ve  içtenliğiyle  konuşabilmeli,  gönlünü  O’na  ç...."

MEVLİT OKUNMASI DİNİ BİR İBADET MİDİR ?

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  yüzyıllardır  O’nun  bize  emanet  ettiği  Kur’anın   boynu  büküktür. Furkan  Suresinin  30. ayetinde   hesap  günündeki  temsili  bir  konuşmanın  bilhassa  Peygamberimizin  ağzından  nakli  ile  “ Benim  ümmetim  şüphesiz  bu  Kur’anı  mahcur ( terk  edilmiş  bir  şey ) eyledi. “ dedirttirilerek  gerekli  uyarının  yapılmasına  rağmen,  İslam  dünyasında  Kur’an  ile  İslam’ın  ulaşması  gereken  noktaya  bugün   maalesef  ulaşılamamıştır. Çünkü  Kur’an  gerçekten  terk  edilmiştir.  Hurafeler,  rivayetler,  gelenekler,  bidatlar,  kişilerin  yazdığı  şiir  ve  kitaplar  Kur’anın  yerini  almış,  Kur'anın  dışında,  Allah’ın  Hak  Dininden  başka  yaşanan  bir  çok  dinler  oluşturulmuştur. Kur’an  ise  kıraat  denilip  sadece  anlaşılmadan  Arapça  okunup  hatim  edilmekte,  her  harfine  on  sevap  kazanılacağı  düşünülmekte,  hasıl  olan  sevabı  ölülere  bağışlanmakla  görevin  yerine  getirildiği,  Kur’anın  okunduğu  zannedilmektedir.  Kur’an,  yaşanan  bir  din,  yaşayanlar  için  bir  öğüt  olması  gerektiği  halde,  çoğunlukla  içinde  ne  olduğu  bilinmemekte,  ölülerin  ve  mezarlıkların  kitabı  olmaktan  öteye  geçememektedir. Bu  anlayış  ve  uygulamaların  sonucunda  da,  pek  çok  konuda  oluğu  gibi,  gerçek  Hak  Dinde  olmadığı  halde,  bugün  dinin  önemli  bir  uygulaması  halinde  yaşanan  ve  neredeyse  Kur’an  ile  eşdeğer  haline  getirilen,  peygamber  methiyesi  olan  mevlit  şiiri  de,  sonradan  dinin  içine   sokulan,  bir  tür  ibadet  olarak  düşünülen  ve  bir  ritüel  haline  getirilmiş,  kökleşmiş  vazgeçilemez  dini  gelenek...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

KUR’ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      3740

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      2450

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilahe  illallah “  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      2435

KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ? Tarih  boyunca   ilkel  veya  gelişmiş,  gelmiş  geçmiş  bütün  topluluklarda  dua  inancı,  yaşamlarının  önemli  bir  kısmını  teşkil   etmiştir. G ...

21.11.2016      2330