Close
Close

GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

BURÇLARA BAĞLANAN HAYATLAR

Tesadüfen  bir  astroloji  sitesinde  gözüme  çarptı. “ Yaratılanı  sev,  Yaratandan  ötürü “  denmiş  ve  ardından  da  “  Önümüzdeki  bir  aylık  süreçte  ilişkileri,  aşkı,  sevgiyi  temsil  eden  Venüs,  balık  burcuna  geçiş  yapıyor,  ve  yeni  yıla  sevgi  ve  umut  dolu  giriyoruz. “  ifadesiyle  bu  ayda  diğer  burçları  nelerin  beklediği  sıralanmış. Bir  ve  tek  olan  Yaratan  ile,  çok  tanrılı  mitolojik  inançtan  gelen  "  Aşkın  ve  güzelliğin  koruyucusu  tanrıça  "  olarak  inandıkları  Venüs  isminin  aynı  karede  kullanılması, benim  için  çok  dikkat  çekici  oldu. Belli  ki,  Kur’andan  onay  almayan  bu  gibi  yarınları,  geleceği  ve  gaybı  bilme  inançlarına,  güzel  ve  anlamlı  bir  özdeyişle  Allah  da  ortak  edilmek  istenmekte,  daha  rahat  ve  geniş  kapılar  aralanmaya  çalışılmaktadır. Ülkemizde  de  bilhassa  son  yıllarda  burçlar,  kahve  falları,  tarot  merkezleri,  fal  bilimi,  astroloji  bilimi,  medyumluk,  astroloji  uzmanları  kavramları  çok  sıklıkla  gündeme  gelmektedir.  Gazetelerde  astroloji  köşeleri  oluşturulurken,  televizyonlarda  da  astroloji  uzmanı  olduğunu  iddia  eden  kişiler  sık  sık  programlar  yapılarak  konuşturulmakta,  velhasıl  hayatın  her  kesiminde  bu  konular  gündemde  olmaktadır.  Bunun  sonucunda  bugün  artık  bilhassa  gençler,  kahve  fallarının  bakıldığı  mekanlarda  toplanmakta,  geyik  muhabbeti  dedikleri  ortamlarda  zamanlarını  heder  etmekte,  yarınları  için  fallardan  umut  aramaktadırlar. Genellikle  günlerle  toplanıp  bir  araya  gelen  kadınlar  da  “  Fala  inanma,  falsız...."

MEHDİMİZ KİM OLSUN

Fıtri  olarak  sosyal  bir  yapıda  yaratılan  insan,  toplu  yaşamaya  geçmekle  beraber,  tarihin  her  dönemlerinde  bir  takım  korkularla,  endişelerle,  zulüm  ve  baskılarla  karşı  karşıya  gelmiştir. Güçlüler  daima  egemen  olmuş,  kendi  bencilliklerinin,  hırslarının,  tutkularının  ve  azgınlıklarının  sonucu  insan  kitleleri  üzerinde  tahakküm  oluşturmuşlardır. Her  insan,  her  topluluk  yarınından  endişe  etmeden,  korku  duymadan  huzur  içerisinde  yaşamak  ister. Bu  onun  en  doğal  hakkıdır.  İnsanların  üzerinde  oluşmuş,  zulüm,  baskı,  belirsizlik,  yarının  ne  olacağı  ve  başlarına  nelerin  geleceğinin  bilinmemesi,  yarınlardaki  güvensizliği,  korkuyu  ve  endişeyi doğurmakta  ve  onları  ister  istemez  bir  koruyup  kollayıcı  ve  kurtarıcı  beklentisine  götürmektedir.  Bu  beklenti,  zulüm  ve  baskının  çok  fazla  arttığı,  ümitsizliğin  had   safhada  olduğu  toplumlarda,  ürettikleri  hayali  de  olsa,  onları  bir  kahramanın  kurtaracağı  umudunu  oluşturarak  teselli  etmektedir. O  sayede  de  toplumlar  o  kötü  şartlara  sabredip,  tahammül  ederek,  hayali  de  olsa,  kurtarıcı  inancını  ister  istemez  kabul  etmektedirler. Buna  bağlı  olarak  tarih  boyunca  ilkel  toplumlarda,  Semai  din  inançlarında,  her  kültürde,  değişik  isimlerde  kurtarıcılara  inanılmıştır. Bu  kurtarıcılar,  örneğin  Budizm’de  “ Mayahana “  grupları  arasında,  gelecekte  gökten  inerek  inananları  cennete  götürecek  olan  Buda  Maitreya,  Zerdüşt  dininde  Zerdüşt’ün  oğlu  “ Sauşyant  “,  Japon  inancında  “ Şiminitu “,  Hindu  inancında  “ Kalki “ dir.  İsimler  farklı  olsa  da  h...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

KUR’ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  camilerde  günde  5  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davetten  ...

21.11.2016      2549

ADEM VE İNSAN

İnsan  denen  varlık,  kendini  bilmeye,  tanımaya,  Allah'ın  bahşettiği  ve  sürekli  bir  gelişme  gösteren  akılla  düşünmeye  başlamış,  sürekli  olarak  da  var  oluşunu  incelemiş,  geçm ...

17.11.2016      1821

KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ?

Tarih  boyunca  gelmiş  geçmiş  bütün  topluluklarda  ve  onların  inançlarında,  ilkel  toplulukların  dinlerinde  dahi  dua  vardır.  Genel ...

21.11.2016      1703

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilahe  illallah “  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      1490