Close
Close

GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

ORUÇ VE GETİRDİKLERİ

Ülkemizde,  her  Ramazan  ayı  yaklaştığında  köylerde,  kentlerde,  çarşıda  pazarda,  çalışma  hayatında  iş  yerlerinde,  camilerde,  evlerde,  farklı  farklı  düşüncelerle,  beklenti  ve  heyecanlarla,  insanlarda  bir  oruç  muhabbetidir,  telaşıdır,  hazırlığıdır  başlar. Çoğunlukla  orucun  sakınmak  olan  aslının  ve  hedefinin  ne  olduğuna  yönelme  olmaz  da,  nelerin  yenilip  yenilemeyeceği,  iftar  sofralarının  abartıları,  zenginin  zengini  ağırladığı  gösterişli  ve  şaşaalı  iftar  davetleri,  yapılan  erzak  alışverişleri  ve  stokları,  aç  ve  yoksul   insanlara  ekranlarda  seyrettirilen  zengin  yemek  tarifleri,  nelerin  orucu  bozduğu  soruların  saçmalıkları,  Kur'anın  oruç  anlayışının  özünü  geri  planda  bırakır.  Çünkü  dinimizin  asıl  hedefi  ve  felsefesi  doğru  olarak  anlaşılamamaktadır. Çünkü  Kur’an  meallerinden  biz  Müslümanlara  anladığımız  dilden  Türkçe  olarak  okunması  önerilmemekte,  siz  Kur'anı  anlayamazsınız,  Din  Kur'andan  öğrenilmez, Türkçe  mealinden  hatim  olmaz  diye  insanlar  Kur'andan  uzaklaştırılmaktadır.  Böylece  Kur’an  terk  ettirilmiştir. Çünkü  sadece  ulemanın  inhisarında  kalan  Din,  uydurulan  hadis  ve  rivayetlerle  insanlara  Kur’anın  dini  olarak  yansıtılamamaktadır. İnsanlarımız  da   çoğunlukla,  kendi  dinlerinin  kitabını  okuyup  öğrenme  çabasında  olmamakta,  her  şeyi  hazır  birilerinden  beklemektedir. Bundan  dolayı  da  pek  çok  konuda   olduğu  gibi,  bin  dört  yüz  yıldır  oruç  konusu  da  bir  türlü  çözüme  kavuşturulamamıştır. Ramazan  ayı  boyunca  ekranlarda  neredeyse  hep  aynı  din  görevlileri...."

NAMAZ ALLAH'LA KONUŞMAKTIR

İnsan,  kendisini  yaratan,  önüne  sayısız  nimetleri  seren,  çok  merhamet  eden,  koruyup  kollayan  ve  yaşatan,  inandığı  Allah’ına  kulluğunu  göstermek,  acizliğini   ifade  ederek,  O’nu  her  türlü  noksanlıklardan  uzak  tutarak  tesbih  etmek,  gönlünü  açıp  kusurlarından  dolayı  af  ve  yardım  dilemek  gibi  nedenlerle  Rabbi  ile  iletişime  geçer.  Bu  iletişim,  şüphesiz  ki  yalnız  Allah’a  yönelmek,  O’na  yakarmak,  niyaz  etmek  olan  Dua  yolu  ile  gerçekleşir. Bu  ise  bize  şah  damarımızdan  daha  yakın  olduğunu  bildiren  Yüce  Rabbimiz  Allah'la  doğrudan  ve  birebir  konuşmaktır. “  Allah’la  ne  konuşacağım “  O’na  nasıl  dua  edeceğim  diye  düşünenlere  Kur’anda  200  civarında  dua  örneği  olan  ayet  ve  6234  ayetin  mesajları  bulunmaktadır.  Allah,  bu  ayetlerle  bize  insan  olabilmek  için  rüşde  ermenin  kılavuzluğu  ile,  duaların  nasıl  yapılacağını,  adabını,  makul  isteklerin  neler  olabileceğini  öğretmektedir.  Üstelik  de  insanın  hayatının  değişik  dönemlerinde  içine  düştüğü  sıkıntıları,  çaresizlikleri, açmazları  olmakta,  yardım  talep  etmesinin  gerektiği  durumlar  çok  sıklıkla  karşısına  çıkmaktadır. Elbetteki  en  büyük  yardımın  sahibi  de  Yüce  Rabbimiz  Allah'tır.  Bu  gibi  yardım  talepleriyle  Allah’a  yönelen  herkes  Allah’ın  dostudur.  Kılınan  namazlar  da  bu  yönelmelerin  ve  Allah'tan  yapılacak  yardım  taleplerinin  bir  vesilesidir. Bu  nedenle  herkes  bilhassa  namazlarında  Allah’ı  ile  bütün  samimiyeti,  saflığı,  temizliği  ve  içtenliğiyle  konuşabilmeli,  gönlünü  O’na  ç...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

KUR’ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  camilerde  günde  5  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davetten  ...

21.11.2016      2233

ADEM VE İNSAN

İnsan  denen  varlık,  kendini  bilmeye,  tanımaya,  Allah'ın  bahşettiği  ve  sürekli  bir  gelişme  gösteren  akılla  düşünmeye  başlamış,  sürekli  olarak  da  var  oluşunu  incelemiş,  geçm ...

17.11.2016      1731

KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ?

Tarih  boyunca  gelmiş  geçmiş  bütün  topluluklarda  ve  onların  inançlarında,  ilkel  toplulukların  dinlerinde  dahi  dua  vardır.  Genel ...

21.11.2016      1616

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilahe  illallah “  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      1367