Close
Close

NAMAZIMI NASIL KILABİLİRİM

Huşu  ve  hudu  ile  dosdoğru  namazı  yakalayabilmek  isteyen  kişi,  namaza   başlamadan  önce ;  Sıradan  birisiyle  görüşmeye  gitmediğinin  ve  Yaratan,  yaşatan,  söz  fiil  ve  düşünceleri  en  iyi  işiten,  gören  ve  bilen,  her  isteyene  istediğini  veren,  her  şeyin  sahibi,  bağışı  sınırsız  olan,  acıyan,  terbiye  eden  Yüce  Allah’ın  huzuruna  çıkacağının  bilincinde  olarak  hazırlanmalı,  kendisine  çeki  düzen  vermelidir.  Hakikatte  Allah  bize  şah  damarımızdan  daha ...

19.01.2020 71

KUR'ANDA İSİMLERİ GEÇEN PEYGAMBERLER

İnsan,  Nuh  Suresinin  17. ayetinde  belirtildiği  gibi,  yeryüzünün  her  bölgesinde  topraktan  bir  bitki  olarak  bitirilip  aynı  anda  binlerce  sayıda  yaratılmasından,  Kur’anın  bize  anlattığına  göre  aşama  aşama   geliştirilip,  milyonlarca  yıl  sürdüğü   belirtilen  evrim  döneminden  sonra  da,   sosyal  yapısı  nedeniyle  çoğalarak  yeryüzünün  her  bölgesinde  toplu  yaşamaya  başlamıştır.  Evreni,  Kainatı,  üzerinde  yaşadığımız  Dünyayı  ve  içindekileri  bir  ölçü  ve  ...

27.12.2019 38

SALİH PEYGAMBER VE ALLAH'IN DEVESİ !

Kur’anda  adı  geçen  Peygamberlerden  biri  de  tahmini  olarak  M.Ö. 2800  lü  yıllarında  Arabistan’ın  doğusunda,  Kur’anda  da  Hicr  ve  Vadi’il  Kura  denilen  bölgesinde  yaşamış,  sapkın  ve  Allah’ı  tanımaz  olan  Semud  kavmine  Tevhit  ve  Allah'ın  birliği  öğretisini  anlatmak  üzere  gönderilen  Salih  Peygamberdir. Semud  ismi  bir  görüşe  göre  suyu  kıt  olan  anlamına  gelmektedir. Su  sarnıçlarına  ve  suyu  az  olan  su  kuyularına, ...

09.10.2019 110

KIRKLAR CEMİ VE ALEVİLİK

Kırk  sayısı,  rakamlar  icat  edildiğinden  ve  var  olduğu  günden  bu  yana  bilhassa  Orta  Asya’da  Türklerden  oluşan  Oğuz,  Altay,  Göktürk  gibi  kavimlerde,  Orta  doğudaki  Mezopotamya  Sümer  halk  kültürlerinde,  mitolojilerde,  İslam’ın  Arap  yarımadasında  ortaya  çıkmasından  sonra  ve  üstelik  de  Kur’anda  Ahkaf  Suresinin  15. ayetinde  “ Sonunda  insan  olgunluk  çağına  ulaştığı  ve  kırk  seneye  geldiğinde  “  Maide  Suresinin  26. ayetinde “  ...

27.09.2019 128

YAKUB PEYGAMBERİN GÖZ YAŞLARI

Dedesi   İbrahim  Peygamber,  babası   İshak  Peygamber,  oğlu   Yusuf  Peygamber  olan  ve  birçok  peygamberin  de  atası  olduğu  bilinen  Yakub  Peygamber,  bugünkü  Filistin  topraklarında  Kenan  ilinde  yaşamış  ve  Kur’anın  bize  “  ulul  azm “  çok  azimli,  sabırlı  ve  sebat  eden  olarak   tanıttığı   peygamberlerdendir. Hud  Suresinin  71. ayetinde  “ Ve  İbrahim’in  karısı  ayaklanmıştı,  gülüverdi.  Sonra  O’na  İshak’ı,  İshak’ın  arkasından  da  Yaku ...

05.04.2019 182

SEN ÖLÜLERE İŞİTTİREBİLİR MİSİN ?

Toplumumuzda,  Cuma   günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde  kabirlerin   ziyaret  edilmesi,  bu  ziyaretlerde  kabrin  başında  ölen  yakınlarla  konuşulması,  selamlaşma,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  Suresinin,  Yasin  Suresinin  veya  sadece  Arapça  Kur’anın  okunması,  Kandil  gecelerindeki  okunan  mevlit  ve  yerine  getirilen  ibadetler  ile  bütün  bunlardan  hasıl  olan  sevabın  ölmüşlerin  ruhuna  hediye  edilmesi  inancı  ve  geleneği  çok  yaygın  ola ...

23.03.2019 299

KOVULMUŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞINMAK

Yüzyıllardır  Müslüman  toplumları,  Dinini,  inancını,  bizzat  Kur’an  ayetleriyle  değil  de   rivayet,  hadis  ve  ulema  görüşleriyle  sadece  lafta  kalacak  şekilde  yaşatılmaya  alıştırılmış,  Kur’anın  özü,  asıl  mesajı  hiç  önemsenmemiş  ve  Kur’anın  dışındaki   farklı  yorumlar  ve  dayatmalar   egemen  olmuştur. Buna  bağlı  olarak  Allah’ın  zikri  yanlış  kavramlarla  lafta  bırakılmakla,  Allah  ve  Peygamber  gerektiği  kadarıyla  tanınamadığı  halde,  Allah’ın  birliğine   ...

15.03.2019 231

İSLAM'IN ŞARTI BEŞTİR DEMEK YANLIŞTIR

Çocukluğumuzdan  itibaren   mahalle  Kur’an  kurslarında,  ilkokulun  din  derslerinde  İslam’ın  şartının  beş,  imanın  şartının  da  altı  olduğu  öğretilmeye  ve  ezberletilmeye  başlanır,  yetişkin  olduğumuzda  da  Cami  kürsüleri  ve  ilahiyatçı  ekran  konuşmacılarında  da  sıklıkla  aynı  ezberlerin  ayrıntılarına,  açıklamalarla  girilmeye  çalışıldığına  tanık  oluruz. Dini  nikah  kıyan  imamlarca   ardından  devreye  otuz  iki  farz  sokulur,  sonradan  Müslüman  olmak  isteyen  ...

11.02.2019 264

PEYGAMBERİN SÜNNETİ NEDİR ? BAĞLAYICI MIDIR ?

Bugün  Anadolu’da  ve  bütün  Müslüman  toplumlarında  yüzyıllardan  beri  gelen  ve  kökleşmiş  bir  inançla,  Allah’ın  hak  dini  İslam’ın  yerine  Peygamber’in  de  sanki  Allah’ın  ortağı  imiş  gibi,  Peygamber’in  Sünneti,  Sünneti  Seniyye  denilen  Kur’anın  dışında  bir  din  yaşanmaktadır. Kur’anda  Yasin  Suresinin  2 – 6.  ayetlerinde  özellikle, “ Ataları  ( babaları )  uyarılmamış,  bu  yüzden  de  kendileri  duyarsız  bir  toplumu  uyarasın  diye,  Aziz  ve  Rahim  ( m ...

16.01.2019 273

YEDİ KAT GÖK MASALLARI

Dinimizin  temel  ve  yegane  kaynağı  Yüce  Kitabımız  Kur’anda,  çokluktan  kinaye  olarak  dünyamızın  içinde  bulunduğu  Evrenin  ve  uzayın  azametini,  zenginliğini  ve  büyüklüğünü  ifade  etmek  üzere  “ Yedi  kat  gök “ ,  Allah'ın  ayetlerini  inkar  eden  ve  bu  nedenle  de  Cennete  giremeyecek  olan   kafirlere  öğüt  olması  bakımından   kullanılan  bazı  mecazi  anlatımlar  için  de  “  Gökte  açılmayacak  kapılar  “  gibi ...

09.01.2019 524

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et