Close
Close

SALİH PEYGAMBER VE ALLAH'IN DEVESİ !

Kur’anda  adı  geçen  Peygamberlerden  biri  de  tahmini  olarak  M.Ö. 2800  lü  yıllarında  Arabistan’ın  doğusunda,  Kur’anda  da  Hicr  ve  Vadi’il  Kura  denilen  bölgesinde  yaşamış,  sapkın  ve  Allah’ı  tanımaz  olan  Semud  kavmine  Tevhit  ve  Allah'ın  birliği  öğretisini  anlatmak  üzere  gönderilen  Salih  Peygamberdir. Semud  ismi  bir  görüşe  göre  suyu  kıt  olan  anlamına  gelmektedir. Su  sarnıçlarına  ve  suyu  az  olan  su  kuyularına, ...

09.10.2019 14

KIRKLAR CEMİ VE ALEVİLİK

Kırk  sayısı,  rakamlar  icat  edildiğinden  ve  var  olduğu  günden  bu  yana  bilhassa  Orta  Asya’da  Türklerden  oluşan  Oğuz,  Altay,  Göktürk  gibi  kavimlerde,  Orta  doğudaki  Mezopotamya  Sümer  halk  kültürlerinde,  mitolojilerde,  İslam’ın  Arap  yarımadasında  ortaya  çıkmasından  sonra  ve  üstelik  de  Kur’anda  Ahkaf  Suresinin  15. ayetinde  “ Sonunda  insan  olgunluk  çağına  ulaştığı  ve  kırk  seneye  geldiğinde  “  Maide  Suresinin  26. ayetinde “  ...

27.09.2019 18

YAKUB PEYGAMBERİN GÖZ YAŞLARI

Dedesi   İbrahim  Peygamber,  babası   İshak  Peygamber,  oğlu   Yusuf  Peygamber  olan  ve  birçok  peygamberin  de  atası  olduğu  bilinen  Yakub  Peygamber,  bugünkü  Filistin  topraklarında  Kenan  ilinde  yaşamış  ve  Kur’anın  bize  “  ulul  azm “  çok  azimli,  sabırlı  ve  sebat  eden  olarak   tanıttığı   peygamberlerdendir. Hud  Suresinin  71. ayetinde  “ Ve  İbrahim’in  karısı  ayaklanmıştı,  gülüverdi.  Sonra  O’na  İshak’ı,  İshak’ın  arkasından  da  Yaku ...

05.04.2019 118

SEN ÖLÜLERE İŞİTTİREBİLİR MİSİN ?

Toplumumuzda,  Cuma   günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde  kabirlerin   ziyaret  edilmesi,  bu  ziyaretlerde  kabrin  başında  ölen  yakınlarla  konuşulması,  selamlaşma,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  Suresinin,  Yasin  Suresinin  veya  sadece  Arapça  Kur’anın  okunması,  Kandil  gecelerindeki  okunan  mevlit  ve  yerine  getirilen  ibadetler  ile  bütün  bunlardan  hasıl  olan  sevabın  ölmüşlerin  ruhuna  hediye  edilmesi  inancı  ve  geleneği  çok  yaygın  ola ...

23.03.2019 203

KOVULMUŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞINMAK

Yüzyıllardır  Müslüman  toplumları,  Dinini,  inancını,  bizzat  Kur’an  ayetleriyle  değil  de   rivayet,  hadis  ve  ulema  görüşleriyle  sadece  lafta  kalacak  şekilde  yaşatılmaya  alıştırılmış,  Kur’anın  özü,  asıl  mesajı  hiç  önemsenmemiş  ve  Kur’anın  dışındaki   farklı  yorumlar  ve  dayatmalar   egemen  olmuştur. Buna  bağlı  olarak  Allah’ın  zikri  yanlış  kavramlarla  lafta  bırakılmakla,  Allah  ve  Peygamber  gerektiği  kadarıyla  tanınamadığı  halde,  Allah’ın  birliğine   ...

15.03.2019 155

İSLAM'IN ŞARTI BEŞTİR DEMEK YANLIŞTIR

Çocukluğumuzdan  itibaren   mahalle  Kur’an  kurslarında,  ilkokulun  din  derslerinde  İslam’ın  şartının  beş,  imanın  şartının  da  altı  olduğu  öğretilmeye  ve  ezberletilmeye  başlanır,  yetişkin  olduğumuzda  da  Cami  kürsüleri  ve  ilahiyatçı  ekran  konuşmacılarında  da  sıklıkla  aynı  ezberlerin  ayrıntılarına,  açıklamalarla  girilmeye  çalışıldığına  tanık  oluruz. Dini  nikah  kıyan  imamlarca   ardından  devreye  otuz  iki  farz  sokulur,  sonradan  Müslüman  olmak  isteyen  ...

11.02.2019 184

SÜNNET NEDİR ? BAĞLAYICI MIDIR ?

Bugün  Anadolu’da  ve  bütün  Müslüman  toplumlarında  yüzyıllardan  beri  gelen  ve  kökleşmiş  bir  inançla,  Allah’ın  hak  dini  İslam’ın  yerine  Peygamber’in  de  sanki  Allah’ın  ortağı  imiş  gibi,  Peygamber’in  Sünneti,  Sünneti  Seniyye  denilen  Kur’anın  dışında  bir  din  yaşanmaktadır. Kur’anda  Yasin  Suresinin  2 – 6.  ayetlerinde  özellikle, “ Ataları  ( babaları )  uyarılmamış,  bu  yüzden  de  kendileri  duyarsız  bir  toplumu  uyarasın  diye,  Aziz  ve  Rahim  ( m ...

16.01.2019 190

YEDİ KAT GÖK MASALLARI

Dinimizin  temel  ve  yegane  kaynağı  Yüce  Kitabımız  Kur’anda,  kinaye  olarak  dünyamızın  içinde  bulunduğu  evrenin  ve  uzayın  azametini,  zenginliğini  ve  büyüklüğünü  ifade  etmek  üzere  “  Yedi  kat  gök “ ,  bazı  mecazi  anlatımlar  içinde  de  “  Gökte  açılmayacak  kapılar  “  gibi  ifadelerin  yer  aldığı  ayetler  bulunmaktadır. Tabiidir  ki  pek  çok  ayette  olduğu  gibi  ilkel  koşullarda,  bilim  ve  teknolojinin  geliş ...

09.01.2019 256

HZ. ALİ VE ŞİİLİĞİN DOĞUŞU

Kur’anı  ve  dinimizin  tarihini  merak  ederek  anlayarak  okumadığından,  Allah’ı,  Peygamberini  ve  İslam’a  büyük  hizmetlerde  bulunmuş  sahabeleri  yeterince  tanımaktan  uzak  olan  ve  Müslüman’ım  elhamdülillah  diyen  insanlarımıza  Hz. Ali  kimdir  diye  soracak  olursak,  çok  az  bir  orandaki  kişiden  yeterli  bir  cevap  alınabilmesinin  dışında,  büyük  çoğunlukla  yeterli  ve  doğru  bir  cevabın  alınamadığı  gibi,  Peygamberdir  diyenler  de  azımsanmayacak  kadar  çok  o ...

11.12.2018 244

İNSAN İÇİN ALLAH KATINDAKİ İYİLİK NEDİR ?

Yüce  Rabbimiz  Allah,  Kainatı,  Evreni,  Dünyayı  ve  üzerindeki  canlı  cansız  varlıklarla  yaşam  düzenindeki  ahengi  en  mükemmel  şekilde  yaratmıştır.  Bu  düzenin  içerisinde  de  insan  denen  varlığı,  Tin  Suresinin  5. ayetinde,  "  Şüphesiz  Biz  insanı  en  mükemmel  şekilde  yarattık. "  ifadeleriyle  belirttiği  gibi,  diğer  bütün  varlıklardan  farklı  bir  şekilde  akıl,  düşünme,  irade  ile  seçme  özgürlüğüne  sahip  olarak,  en  iyi  ...

06.11.2018 206

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et