Close
Close

GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

ALLAH'A ORTAK KOŞMAK VE ŞİRK

İnsanın  konuşabilen,  sosyal  bir  varlık  olarak  yaratılması, kendisini  tanımaya  başlaması  ve  ardından  da  toplu  yaşamaya  geçmesi  ile  birlikte  her  toplumda,  güçlülerin  oluşturduğu  sömürü  ve  kaosun  ardından,  yaratan  yüce  Rabbimiz,  bozulan  dengeyi  ve  huzuru  tesis  etmek,  kaosu  yok  etmek,  insanlar  arasında  adaleti,  barışı,  ahlakı  sağlamak  ve  Kendi  Rabliğini  tanıtmak  üzere  elçiler  göndermeye  ve  insanları  doğru  yola  davet  ettirmeye  başlamıştır.  Fakat  buna  rağmen  kendilerini  ilah  yerine  koyan  her  toplumun  güçlüleri,  muktedirleri  tarih  boyunca  Allah'ın  davetine  karşı  durmuş,  Peygamberlerini  ve  kitaplarını  inkar  etmiştir.  Böylece  Tevhit  ve  Şirk  dinleri  arasındaki  savaş  da  başlamıştır.  Her  şeyi  programlayıp  çekip  çeviren  Yüce  Rabbimiz  Allah,  yarattığı  kullarına  fıtri  olarak  akıl,  zeka  ve   seçme  özgürlüğü  için  de  irade  vermiştir.  Ama  insan,  tarih  boyunca  tertemiz,  katkısız  olan  Tevhit’den,  ( Allah'ı  birlemekten )  haktan  hoşlanmamış,  razı  olmamış,  ille  de  fıtratında  var  olan  diğer  beşeri  zaaflarının,  hırsının,  aç  gözlülüğünün,  nefsinin  peşine  düşerek,  kendisinin  iktidar  savaşını  başlatmıştır. Bu  savaşın  bir  tarafında  insanın  kendisi,  egoları,  diğer  tarafında  da  bütün  kainatın,  yerin   göğün  ve  arasındakilerin  sahibi,  hakimi  olan  Yüce  Rabbimiz  vardır.  Tabiidir  ki  sonuç  baştan  bellidir  ve  mutlak  olarak  zafer,  Alemlerin  Rabbi   Allah’ın  olacaktır.  Ama  dünyanın  zenginliklerine,  güzelliklerine,  nimetlerine  ve  süsüne  aşırı  derecede  bağlanan   insanoğlu  g...."

CENNETİN HURİLERİ

Cennet,  Allah’a  inanmış,  bütün  benliğiyle  O’na  yönelmiş,  peygamberlerine,  kitaplarına  ve  ahiret  gününe  iman  etmiş,  hayatı  boyunca  emir  ve  yasaklarına  uymuş,  Allah  yolunda  mücadele  etmiş,  insan  olabilme  adına  ahlakı,  üretimleri,  paylaşımları  ve  çabalarıyla  Allah'a  bağlılığı  ve  sakınması  ile  takva  sahibi  kullarına,  ölümden  sonraki  ahiret  hayatında,  Allah'ın  vaat  ettiği   ödülüdür. Aslında  ahiret  hayatının  Cenneti  biz  insanlar  için  bir  gaybdir,  henüz  bildiğimiz,  algılayabileceğimiz  bir  hayat  ve  mekan  değildir.  Kainatın,  Evrendeki  dünyanın  hayatına  kıyamet  ile  son  verilmesinin  ardından,  bizim  tasavvur  edemeyeceğimiz  bambaşka  bir  kozmik  yapıda  ve  boyuttaki  ahiret  hayatı  için  Cennet  o  zaman  hak  edene  gösterilecektir.  Bize  ise  Kur’anın  pek  çok  ayetinde,  dünya  hayatında  ancak  gördüklerimize,  bildiklerimize,  yaşadıklarımıza,  algılayabilip  kıyaslayabileceğimize  göre  Cennet   tasvirleri  yapılmaktadır. Bu  tasvirlerde  hak  edeceklere  vaat  edilenler,  güzelliklerle  ve  mutluluklarla  dolu.  Endişenin,  kaygının,  tasanın,  stresin,  hastalığın,  yaşlanmanın,  adaletsizliğin,  zulmün,  yasağın,  kötü  sözün  olmadığı  ebedi  bir  hayattır !  Bundan  dolayı  da  herkesin  canı  Cennet   istemektedir.  Bunun  yanı  sıra  Kur’an  çevirilerini  yapan   erkek  egemen  zihniyetin  hakim  olduğu  klasik  gelenekçi  Kur’an  tefsircilerinin  canı  da  “ Dervişin  fikri  ne  ise  zikri  de  o  dur. “  hesabı  cinselliklerini   sürdürebilmek  için  Cennette  de  yanlarında  çok  sayıda  huri  istemektedirler.

Geleneksel,...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

KUR’ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      3238

KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ? Tarih  boyunca   ilkel  veya  gelişmiş,  geçmiş  bütün  toplulukların  yaşamlarının  önemli  bir  kısmını  teşkil  eden  inançlarında   dua  vardır.  ...

21.11.2016      2123

ADEM VE İNSAN

İnsan  denen  varlık,  kendini  bilmeye,  tanımaya,  Allah'ın  bahşettiği  ve  sürekli  bir  gelişme  gösteren  akılla  düşünmeye  başlamış,  sürekli  olarak  da  var  oluşunu  incelemiş,  geçm ...

17.11.2016      2079

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilahe  illallah “  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      1822