Close
Close

GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

İBRAHİM PEYGAMBERİN ÖLÜP DİRİLEN KUŞLARI

Bu  yazıma  bir  Bektaşi  fıkrası  ile  başlamak  istedim. “  O  güne  kadar  hiç  camiye  gitmemiş  olan  Bektaşi  torunlarından  Hüsmen,  aklına  düşmüş,  özenmiş  ve  yıllar  sonra  camiye  gitmeye  karar  vermiş. İmam  Efendi  de  Minberde  o  gün  Namazı  ve  namaz  için  gerekli  olan  abdest  konusunu  ele  almış. "  Namaz  dinimizin  temeli  ve  direğidir.  Abdest  de  namazın  temelidir. Gaz  kaçıranın  abdesti  de  bozulur !  ve  onunla  namaz  kılınamaz. "  Deyince  Hüsmen  dayanamamış. "  Bir  osuruktan  yıkılan  temel  hiç  sağlam  olur  mu  be  yavu ?  "  demiş.  Bu  fıkradan  da,  Kur’anda  yer  alan  geçmiş  bir  çok  peygamberin  kıssaları  ile  anlatılanlardan  da  düşünebilen  akıl  için,  günlük  hayatta  çıkarılması  gereken  önemli  hisseler  bulunmaktadır.  Günlük  hayatımızda  fıkralarla  ve  Kur’anda  da  kıssalarla  bize  anlatılanlar  eğer  düz  mantıkla  ele  alınıp,  eskilerin  hikayesidir  denilerek  geçiştirilip,  masal,  mucize,  eğlence  kabulünün   esaretine  tutsak  olunur  da  asıl  mesaja  ve  öğüde  ulaşılamazsa,  fıkraya  benzer  şekilde  temeli  sağlam  olmayan  inançla,  dinimizin  asıl  hedefi  olan  insan  olabilmenin  erdemine  kavuşulabileceğini  söylemek  de  pek  mümkün  olamaz.

Yüce  Kitabımız  Kur’anda  yaşamış  olduğu  hayatın  ve  yerine  getirdiği  Peygamberlik  görevinin  içerisinde  kıssaları  ile  en  çok  karşımıza  çıkan  Peygamberlerden  birisi  de  babasından,  kavminden,  oğlundan  dahi  vaz  geçebilen,  gökyüzünde  Güneş'i,  Ay'ı,  yıldızları  sorgulayan,  emin  olmak  için  Allah'a  dahi  sorular  sorabilen,  yanlıştan  dönüp  hanif  ve  n...."

KUR'ANDA MÜMİNLERE EMİRLER

Bugün  ülkemizde  din  adına  yaşananlara  bakıldığında,  görünürde  daha  ne  olsun  denilecek  ölçüde, din  adına  yapılması  gerekenlerin  hepsinin  yapıldığı  düşüncesi  ve  inancı  hakimdir.  Yüzde  doksan  dokuz  nüfusun  büyük  bir  çoğunluğu  Müslümanım  dediği  için,  günlük  hayatta  konuşmasına  sıklıkla  yukarda  Allah  var  diye  başlıyor,  nüfus  cüzdanlarında  da  dini  İslam  diye  yazılıyor. Camilerin  kapıları  beş  vakitte  ardına  kadar  açık, yıldan  yıla  sayıları  hızla  artıyor, neredeyse  her  mahallede  bulunan  Kur’an  kurslarında,  çocuklara,  yetişkinlere  hiç  bir  şey  anlamasalar  da,  tecvitten  Arapça  okuma  öğretiliyor. Kandil  gecelerinde, Cuma  ve  bayram  namazlarında  camiler  dolup  taşıyor,  mevlitler,  ezanlar  gümbür  gümbür  okunuyor,  türbeler  her  gün  her  saat  balık  istifi  dolup,  okunmuş  şekerler  dağıtılıp,  çaputlar  bağlanıyor,  okunan  Kur'an  hatimleri  mezarlıklarda  bol  bol  ruhlara  hediye  ediliyor. Namazlar  kılınıyor,  oruçlar  tutuluyor,  insanlarımız  akın  akın  hac  ve  umre  seyahatlerine  katılıyor,  yüzyıllardır  da  eller  havada  dualar  ediliyor,  Allah’a  yakarılıyor. Kadınlar  saçının  telini  göstermekten  korkuyor. Büyüklerimizin  bize  öğrettiği  gibi  İslam’ın  beş  şartı  da  hiç  eksiksiz  yerine  getiriliyor. İmanın  altı  şartı  da  ezbere  biliniyor. Sakal,  sarık,  cübbe,  şalvarla  Arap  kıyafetleri  de  tamam. Neredeyse  din,  inanç  ve  ibadet  adına  hiç  eksik  yok. Zaman  zaman  da  elde  tespih  binlerce  kere  toplu  zikirler  çekiliyor. Eh  artık  bütün  bunların  ardından  da,  bu  dünyada  huzur  ve  mutluluk  Müslüma...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

KUR’ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  camilerde  günde  5  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davetten  ...

21.11.2016      2550

ADEM VE İNSAN

İnsan  denen  varlık,  kendini  bilmeye,  tanımaya,  Allah'ın  bahşettiği  ve  sürekli  bir  gelişme  gösteren  akılla  düşünmeye  başlamış,  sürekli  olarak  da  var  oluşunu  incelemiş,  geçm ...

17.11.2016      1821

KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ?

Tarih  boyunca  gelmiş  geçmiş  bütün  topluluklarda  ve  onların  inançlarında,  ilkel  toplulukların  dinlerinde  dahi  dua  vardır.  Genel ...

21.11.2016      1703

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilahe  illallah “  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      1490