GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

TERKEDİLMESİNDEN KORKULAN PEYGAMBER SÜNNETİ NEDİR ?

Bugün  Anadolu’da  ve  bütün  Müslüman  toplumlarında  yüzyıllardan  beri  gelen  ve  kökleşmiş  bir  inançla,  Allah’ın  Hakk  Dini  İslam’ın  yerine  Peygamber’in  de  sanki  Allah’ın  ortağı  imiş  gibi,  terkedilmesinden  korkulan  Peygamber’in  Sünneti,  Sünneti  Seniyye  denilen,  aksine  terkedilmesinden  korkulmayan  Kur’anın  dışında  bir  din  yaşanmaktadır.  Kur’anda  Yasin  Suresinin  2 – 6.  ayetlerinde  özellikle, “  Ataları   uyarılmamış,  bu  yüzden  de  kendileri  duyarsız  bir  toplumu  uyarasın  diye,  Aziz  ve  Rahim  / mutlak  güç  sahibi,  çok  merhametli  Allah’ın  indirdiği  hikmet  dolu  / Yasalar,  içeren  Kur’an  kanıttır  ki  sen  o  elçilerdensin.  Hiç  şüphesiz  sen  doğru  bir  yol  üzerinesin. “  İfadeleriyle,  Peygamberimizin  de  bütün  önceki  peygamberler  gibi  hikmet  dolu  Kur'anın  yolunda,  dosdoğru  yolda  olduğu  bildirilerek  yapılan  uyarılara  rağmen,  yüzyıllardır  yine  gaflet  ve  duyarsızlık  içerisinde  kalınarak,  anlamak  üzere  okunmadığı  için  Dinimizin  yegâne  kaynağı  Kur'an  terkedilmiş,  onun  yerine  hayatın  her  alanına,  ibadetin  her  şekline  müdahale  eden,  bir  bütündür  denilen,  asırlar  sonra  ortaya   çıkartılmış  uydurma  Rivayet  ve  Hadislerle  Peygamberin  Sünneti  adı  altında,  Peygamber  de  Dinde  şeriat  ( kural )  koyucu  ( Şari )  kılınmıştır.  Hatta  Peygamber  adına  sonradan  söylenen  ve  kurgulanan  sözler,  oturduğu,  kalktığı,  yediği,  yemediği,  kılığı,  kıyafeti,  saçı,  sakalı,  kılı,  tüyü,  şalvarı,  cübbesi,  sarığı,  öpme  yarışıyla  kutsal   emanet  denilen  eşyaları  dahi  putlaştırılmış,  Sünne...."

PEYGAMBERİMİZİN ÇOK EŞLİ AİLE HAYATI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  İslam’ı  küçük  düşürmek,  zayıf  ve  değersiz  göstermek,  karşısında  olup  aşağılamak  isteyenler,  her  dönemde  olduğu  gibi  bugün  de  Peygamberimizin  hayatına  saldırmaktadırlar.  Peygamberimizin  vefatından  sonra  O'nun  ahlakı  ve  kişiliği  ile  hiç  bağdaşmayan  ve  tamamen  O'na  hakaret  niteliğinde  olan  uydurulmuş  hadis  ve  rivayetler  malzeme  olarak  kullanılmakta,  Peygamberimizin  çok  eşliliği  ve  aile  hayatı,  aslı  astarı  ve  nedenleri  bilinmeden,  ateistler,  deistler  ve  İslam  dışı  yaşayanlarca   sorgulanmaya  ve   hayıflanmaya   çalışılmaktadır. Bunun  için  de  Kur’anı  Kerim’i  Peygamberimizin  kendi  aklından  uydurduğu,  ayetleri   kendi   nefsine  göre   uyarladığı,  kendisine  sınırsız  evlilik  ve  ilişki   hakkının  öngörüldüğü,  evliliklerinin  ahlaki  olmadığı,  çok  eşliliğinin  sebeplerinin  ne  olduğu,  hediye  edilen  eşlerle  ilgili  ilişkileri  gibi  pek  çok  soru  da  ortaya  atılmaktadır. Yüz  yıllardır  ülkemizde  Türkçe  meali  ile  ve  bütün  dünyada  Kur'an  kendi  dillerinde  anlaşılarak  okunmadığından,  Müslümanların  çoğunluğu  da  konuya  vakıf  olamamakta,  Peygamberimizi  yeterince  tanıyamamakta  ve  oluşan  bu  karşı  sorgulama  ve  suçlamalara   gereken  cevabı  verememektedir.

Tarih  boyunca  bütün  peygamberlerin  ardından,  onları  aşağılamaya  çalışan  iftiralar  atılmış,  karalamaya  çalışılmıştır. Örneğin ; Yahudi  kaynaklarında,  Kitabı  Mukaddes’te  Nuh,  Lut,  Davud  peygamberler  gibi  bazı  peygamberlerin  eşlerinin  ahlakı,  Adem  peygamberin  aynı  batında  doğan  ...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      7994

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      7283

KUR'ANA GÖRE MELEK İNANCI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  800  lü  yıllarda  ortaya  çıkmaya   başlayan  klasik  tefsircilerle, Yahudi  ve  Hristiyan  inançlarının  etkisinden  kurtulamayan  yazarların  oluşturduğu,  t ...

14.12.2016      5912

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      4856