ÖNSÖZ

GİRİŞ

Bismillahirrahmanirrahim ! ( Rahman,  Rahim  olan  Allah  adına )

Tenezzelül  melâiketü  verrûhu  fîhâ  bi  izni  Rabbihim.  min  külli emr.  Selâm'  hiye  hattâ  matleil  fecr. ( Haberci  ayetler,  içlerindeki  ruh / bilgi,  can,  can  katan,  canlı  tutan  güçleriyle  Rablerinin  izniyle  o  şafak  sökene  kadar /  aydınlığa  kavuşuncaya  kadar  iner  dururlar,  her  bir  işten.  Selam ! )  (  Kadr  4 - 5 )

 

Kur'anı  kendi  dilinden  anlayarak  okumaya  başlayan  için,  onu  içinde  bulunduğu  yanlışlıklardan,  karanlıklardan  aydınlığa  çıkarıncaya,  doğruya  kavuşuncaya   kadar  Allah'ın  ayetleri,  canına  can  katan  ruh  ve  bilgi  onun  için  de  selamete,  Allah  katında  her  konudaki  en  güzele  kavuşuncaya  kadar  iner,  iner !

 

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

 

Rabbim !  Açık  ve  gizli  iğrençliklerin, haklarında  hiç  bir  delil  indirmediğin  şeylerin, Sana  ortak  koşmanın,  hakkında  bilmediğim şeyleri  söylemenin,  insanları  yanlış  yönlendirmenin  azabından  Sana  sığınırım !

 

Ve  hani  onların  içlerinden  bir  ümmet / önderli  toplum,  "  Allah'ın  helâk  edeceği,  ya  da  çetin  bir  azapla  azap  edeceği  bir  topluma  ne  diye  öğüt  veriyorsunuz ? "  dediği  vakit,  o  uyarıda  bulunanlar  da  dediler  ki : "  Rabbimize  karşı  mazeret  olsun,  bunlar  da  Allah'ın  koruması  altına  girsinler  diye. " ( Araf  164. )

İN MİSİN CİN MİSİN NESİN


Cinn  inancı,  insanın  var  olup  bilinçlenmesinden  bu  yana  her  toplumda,  aslında  Evrende  ve  Dünyada  maddeden  oluşmuş,  üç  boyutlu  görünümlere  dönüşebilen  böyle  meta  fizik ( fizik  ötesi ) ve  nesnel  varlıklar  olmadığı  halde,  her  dönemde  “ şeytan,  iblis,  melek  “  kavramlarında  olduğu  gibi  değişik  anlamlar  ve  hikâyelerle,  insanların  yaşamları  içerisinde,  yanlış  bilgilerle  ve  inançlarla  yer  almıştır.  Bütün  dinlerde  aslında  kandırmak,  yanlış  inançlarla   insanları  çarpmak  için  sömürü  aracı  olarak  kullanmada  önemli  bir  yer  tutmuştur.  Ülkemizde  de  halk  kültüründe  edindiği  yerle,  bugün  de  Kur'anın  dışında,  ilkel  toplumların  korku,  vehim,  halisinasyon, kuruntu  ve  hayallerine  dayalı  inançları,  etkisini  ve  yanlışlığını  hala   sürdürebilmekte,  daha  da  kötüsü  dinimize  fatura  edilmektedir.

Pek  çok  yanlış  ve  gerçek  dışı  Cinn  inancı,  daha   çocukluğumuzun   masalları  ile  <....DEVAMINI OKU

VEFAT ÖLÜM VE ECEL NEDİR ?


Çevremizde  gördüğümüz,  tanık  olduğumuz,  yaratılmış  bütün  cansız  ve  canlı  varlıklarda  olduğu  gibi,  insanlar  da  dünyaya  gelir,  değişik  mekânlarda,  bir  süre  değişik  yaş  ve  zaman  aralıklarında  yaşar,  Ali  İmran  Suresinin  185. ayetinde  “  Her  benliği  olan  ( her  canlı  ) varlık,  ölümü  tadıcıdır .”  ifadeleriyle  ve  buna  benzer  şekilde  Enbiya  Suresinin  34 - 35.  ayetlerinde  de   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği   gibi,  dünya  hayatına,  dünyadaki  varlıklarına  peygamberler  de  dahil  veda  ederler. Ölüm,  bu  dünya  yaşamında  nefes  alma,  görme,  işitme,  yeme,  içme,  beslenme  ve  çevre  ile  sürekli  bir  iletişim  halinde  olan  canlı  bedenin  bütün  fonksiyonlarının  sona  ermesi  ve  bütün  canlılar  için  bir  hak / gerçek,  kaçınılmaz  ve  biz  insanlar  çin  de  ürkütücü  bir  son  olar....DEVAMINI OKU

Ziyaretçilerin en çok tıkladığı

EN ÇOK OKUNAN KONULAR


De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı,
haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve
Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “
( Araf 33. )

My video