GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

HANGİ CEMAAT ?

Günlük  hayatımızda  çevremizde,  her  ortamda,  her  zeminde  cemaat  sözcüğünü  çok  sıklıkla  duymaktayız. Tanıdığımız  veya  tanımadığımız  pek  çok  kişinin,  kıyafet,  davranış,  konuşma  ve  insanlara  karşı  olan   tepkisel  yaklaşımlarındaki  farklılıklar  veya   gruplar  halinde  hareket   etmeleri,   herhangi  bir  Cemaate  mensup  olduğunu  tahmin  ettirmekte  bizi  ister  istemez  böyle  bir  yargıya  götürmektedir. Bu  kişiler,  özellikle  Allah  katında   kendilerinin  daha  iyi  bir  konumda  olduklarının  düşüncesi,  rahatlığı  ve  güvencesi  ile,  Cemaat  içerisinde  olmanın  bir  ayrıcalık  olduğunu  her  halukârda  ve  vesile  ile  belli  etmekte  ve  dışa  yansıtmaktadırlar.  Cenaze  namazını  kıldırmaya   hazırlanan  bir  imam  dahi,  kendi  camisine  sürekli  devam  edip  namaz  kıldığı  için  tanıdığı  musalla  taşındaki  bir  meyyitin  önünde,  Cami  Cemaatimizden  diyerek  daha   bir  heyecan  ve  istekle   konuşmalarına   başlamaktadır.  Ülkemizde  neredeyse  her  Cemaatin  topluluk  oluşturduğu  mahallelerin,  bölgelerin  ve  şehirlerin   bulunduğu  sıklıkla  konuşuluyor,  müritlerin  sürekli  devam  ettiği  ayrı  ve  kendi  camilerinin  olduğunu  da  duyuyoruz. Cemaatlerin,  Kandil   gecelerinde,  Kutlu  Doğum  haftalarında,  Arapça  Kur'an  okuma  yarışmaları  düzenleyerek,  birbirleriyle  yarışarak  gövde  gösterisi  yaptıklarına,  mevlit  ve  hatim  törenleri  ve  toplantıları  düzenlediklerine  tanık  oluyoruz. Kurban  bayramlarında,  kurban  kesim  yerlerinde,  kurban  derilerinin  sahiplenilmesi  için  nasıl   canla,  başla   mücadeleler  verdiklerini,  Cemaat  müritlerinin  de  ke...."

SEN ÖLÜLERE İŞİTTİREBİLİR MİSİN ?

Toplumumuzda,  Cuma  günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde  kabirlerin  ziyaret  edilmesi,  bu  ziyaretlerde  kabrin  başında  ölen  yakınlarla  konuşulması,  selamlaşma,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  Suresinin,  Yasin  Suresinin  veya  sadece  Arapça  Kur’anın  okunması,  Kandil  gecelerindeki  okunan  mevlit  ve  yerine  getirilen  ibadetler  ile  bütün  bunlardan  hasıl  olan  sevabın  ölmüşlerin  ruhuna  hediye  edilmesi  inancı  ve  geleneği  çok  yaygın  olarak  yaşanmaktadır.  Bugün  yerleşmiş  olan  bu  inanç  ve  geleneği  sanki  doğruymuş  gibi  dayatan,  şart  haline  getiren,  fakat  aslında  Kur’anın  bir  çok  ayetine  de  aykırı  düşen,  aklı,  mantığı  zorlaması   ve  sorgulanması  gereken  bir  çok  uydurma  hadis  ve  rivayet  bulunmaktadır.  Kur'anı  anlayarak  okuma  alışkanlığı  olmayan  ve  içinde  nelerin  olduğunu  da  çoğunlukla  bilmeyen  Müslümanların  önüne,  imam  ve  hatipler  tarafından  yapılan  dini  sohbetlerde,  Camilerde,  ekranlarda  her  fırsatta  ve  sürekli  olarak  bu  uydurma  hadisler  ve  rivayetler  konulmaktadır. Ama  atalardan  gelen  ve  gelenekleşmiş  olan  bu  şekildeki  bir  uygulama  ile  *  Aslında  bir  öğüt,  hidayet  rehberi  olması  gereken  Kur'anımızı  okuyanın  kendisi  ne  anlamıştır,  hangi  öğüdü  almıştır ?  * Okunanlardan  acaba  gerçekten  başkalarına  hediye  edilebilecek  bir  sevap  hasıl  olmuş  mudur ?  * Kabirdeki  meyyit  gerçekten  okunanları  duymuş  mudur ?  *  Genellikle  Allah  işittirir  inancı  hakim  olduğu  için  eğer  duydu  ise  hangi  öğütleri  almıştır ?  *  Bu  öğüdü  nerede,  nasıl ...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      8331

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      7540

KUR'ANA GÖRE MELEK İNANCI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  800  lü  yıllarda  ortaya  çıkmaya   başlayan  klasik  tefsircilerle, Yahudi  ve  Hristiyan  inançlarının  ve  mitolojik  kaynaklarının  etkisinden  kurtulamaya ...

14.12.2016      6095

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      4930