GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ DİNİ İSLAM

Bu  çalışma  İngilizce  öğretmeni  MUTLU  BOZ  tarafından  İngilizceye  çevrilmek  ve  İslam  dininin  bir  özgürlük  ve  barış  dini  olduğunu  dünyaya  anlatmak  üzere  hazırlanmıştır.

ÖNSÖZ  :  Bu  çalışmanın  amacı,  adı  terörle  özdeşleştirilmiş  İslam  Dininin  gerçeklerini  ortaya  koymak,  Allah  katında  bütün   dünya  insanları  için  tek  din  olan  İslam’ın,  aslında  barış,  esenlik,  adalet,  kardeşlik  ve  huzur  için  var  olduğunu  gözler  önüne  sermektir.  Gerçek  İslam’ı  da  Yüce  Allah’ın  bugün  bütün  dünya  insanlarına  son  kez  hitap  etmek  üzere  indirmiş  olduğu  son  kitabı  Kur’an  ile  anlattığına  dikkatleri  çekmektir.

İnsanın  yaratılmasından,  yeryüzünde  çoğalıp  dağılmasından,  sosyal  yapısı  gereği  toplu  yaşamaya  başlamasından  dolayı,  fıtri  olarak  insan,  daima  bir  şeylere  bağlanma,  inanma,  güvenme,  bir  güce  sığınma  ihtiyacında  ve  düşüncesinde  olmuştur.  Yüce  Allah  insan  olarak  yarattığı  kuluna,  diğer  yarattıklarından  farklı  olarak  düşünme  ve  irade  kullanma  yeteneğini  ve  özgürlüğünü  bahşetmiştir.  Bu  irade  ve  düşünce  ile  insanoğlu,  sığınmak  ve  güvenmek  için  önce  çevresinden  ve  yaşadığı  ortamdan  bir  nesneye  veya  bir  güce,  sonra  da  tanrı  inancına  yönelmiş,  böylece  de  din  olgusunu  yaratmıştır. İnsanın  toplumsal  ve  sosyal  yaşamı,  uygarlığı  geliştikçe  dine  ve  tanrıya  bakış  açısı  da  şekil  değiştirmiştir. Din  olgusu  zamanla  insanın  bu  gelişmesine,  ekonomik,  kültürel  ve  sosyal  yapılarının  farklılığına  bağlı  olarak  farklı  boyutlar  ve  farklı  an...."

İNSAN İÇİN ALLAH KATINDAKİ İYİLİK NEDİR ?

Yüce  Rabbimiz  Allah,  Kâinatı,  Evreni,  Dünyayı  ve  üzerindeki  canlı  cansız  varlıklarla  yaşam  düzenindeki  ahengi  en  mükemmel  şekilde  yaratmıştır.  Bu  düzenin  içerisinde  de  insan  denen  varlığı,  Tin  Suresinin  5. ayetinde,  "  Şüphesiz  Biz  insanı  en  mükemmel  şekilde  yarattık. "  ifadeleriyle  belirttiği  gibi,  diğer  bütün  varlıklardan  farklı  bir  şekilde  akıl,  düşünme,  irade  ile  seçme  özgürlüğüne  sahip  olarak,  en  iyi  görebilen,  en  iyi  işitebilen,  el  ve  ayaklarını  en  iyi  bir  şekilde  kullanabilen,  yine  en  mükemmel,  en  iyi  donanımlı  ve  bütün  diğer  varlıklara  üstünlüklü  olarak  yaratmıştır. İnsan  toplulukları  arasındaki  yaşamı  da  en  iyiye,  en  güzele,  huzura   ve  mutluluğa  yöneltmeyi  de  dünya  yaşamının  hedefi  kılmıştır.

Yaratılışından  bu  yana  fıtri  olarak  sosyal  bir  varlık  olan  insanoğlu  da  geçirdiği  tarihsel,  sosyal,  toplumsal  ve  kültürel  gelişim  evrelerinde  hep  iyinin,  güzelin  arayışı  içerisinde  olmuştur. Belki  de  bütün  bu  arayışlar,  doğum,  yaşam,  ölüm  ve  sonsuzluğun  çetin  ayrıntıları  karşısında  düşünmeme  saflığından  sıyrılıp,  insanlığının  farkına  varma  çabalarının  tezahürü,  zaman  zaman  içinde  kaldığı  mana,  ( doğa  üstü  güçler )  büyü,  şahsi  ruhlar  inançlarının  ötesinde,  bir  Yüce  Tanrıya  ulaşma  basamakları  idi. Belki  de  bu  nedenle  ilkel  dinlerde  insanoğlu,  içinde  bulunduğu  zamanın  koşullarına  göre,  kimi  toplumlarda  tabiatı  ve  tabiattaki  olayları  yönettiğine  inandığı  ruhlara  yönelmiş,  kimi  toplumlarda  gücün  sembolü  ol...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      7229

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      6783

KUR'ANA GÖRE MELEK İNANCI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  800  lü  yıllarda  ortaya  çıkmaya   başlayan  klasik  tefsircilerle, Yahudi  ve  Hristiyan  inançlarının  etkisinden  kurtulamayan  yazarların  oluşturduğu,  t ...

14.12.2016      5466

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      4638