GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

SEN ÖLÜLERE İŞİTTİREBİLİR MİSİN ?

Toplumumuzda,  Cuma  günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde  kabirlerin  ziyaret  edilmesi,  bu  ziyaretlerde  kabrin  başında  ölen  yakınlarla  konuşulması,  selamlaşma,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  Suresinin,  Yasin  Suresinin  veya  sadece  Arapça  Kur’anın  okunması,  Kandil  gecelerindeki  okunan  mevlit  ve  yerine  getirilen  ibadetler  ile  bütün  bunlardan  hasıl  olan  sevabın  ölmüşlerin  ruhuna  hediye  edilmesi  inancı  ve  geleneği  çok  yaygın  olarak  yaşanmaktadır.  Bugün  yerleşmiş  olan  bu  inanç  ve  geleneği  sanki  doğruymuş  gibi  dayatan,  şart  haline  getiren,  fakat  aslında  Kur’anın  bir  çok  ayetine  de  aykırı  düşen,  aklı,  mantığı  zorlaması   ve  sorgulanması  gereken  bir  çok  uydurma  hadis  ve  rivayet  bulunmaktadır.  Kur'anı  anlayarak  okuma  alışkanlığı  olmayan  ve  içinde  nelerin  olduğunu  da  çoğunlukla  bilmeyen  Müslümanların  önüne,  imam  ve  hatipler  tarafından  yapılan  dini  sohbetlerde,  Camilerde,  ekranlarda  her  fırsatta  ve  sürekli  olarak  bu  uydurma  hadisler  ve  rivayetler  konulmaktadır. Ama  atalardan  gelen  ve  gelenekleşmiş  olan  bu  şekildeki  bir  uygulama  ile  *  Aslında  bir  öğüt,  hidayet  rehberi  olması  gereken  Kur'anımızı  okuyanın  kendisi  ne  anlamıştır,  hangi  öğüdü  almıştır ?  * Okunanlardan  acaba  gerçekten  başkalarına  hediye  edilebilecek  bir  sevap  hasıl  olmuş  mudur ?  * Kabirdeki  meyyit  gerçekten  okunanları  duymuş  mudur ?  *  Genellikle  Allah  işittirir  inancı  hakim  olduğu  için  eğer  duydu  ise  hangi  öğütleri  almıştır ?  *  Bu  öğüdü  nerede,  nasıl ...."

ORUÇ VE GETİRDİKLERİ

Ülkemizde,  her  Ramazan  ayı  yaklaştığında  köylerde,  kentlerde,  çarşıda  pazarda,  çalışma  hayatında  iş  yerlerinde,  camilerde,  evlerde,  farklı  farklı  düşüncelerle,  beklenti  ve  heyecanlarla,  insanlarda  bir  oruç  muhabbetidir,  telaşıdır,  hazırlığıdır  başlar. Çoğunlukla  orucun  dünya  yaşamında  yanlışlardan  sakınmak  olan  aslının  ve  hedefinin  ne  olduğuna  yönelme  olmaz  da,  nelerin  yenilip  yenilemeyeceği,  iftar  sofralarının  abartıları,  zenginin  zengini  ağırladığı  gösterişli  ve  şaşaalı  iftar  davetleri,  yapılan  erzak  stok  ve  alışverişleri,  aç  ve  yoksul   insanlara  ekranlarda  seyrettirilen  zengin  yemek  tarifleri,  nelerin  orucu  bozduğu  soruların  saçmalıkları,  Kur'anın  oruç  anlayışının  özünü  geri  planda  bırakır. Çünkü  dinimizin  asıl  hedefi  ve  felsefesi  doğru  olarak  anlaşılamamaktadır. Biz  Müslümanlara  Kur’an  meallerinden  anladığımız  dilden  Türkçe  olarak  okunması  önerilmemekte,  siz  Kur'anı  anlayamazsınız,  Din  Kur'andan  öğrenilmez, Türkçe  mealinden  hatim  olmaz  diye  insanlar  Kur'andan  uzaklaştırılmaktadır.  Böylece  Kur’an  terk  ettirilmiştir. Çünkü  sadece  ulemanın  tekelinde  kalan  Din,  uydurulan  hadis  ve  rivayetlerle  insanlara  Kur’anın  dini,  hayatın  rehberi  olarak  yansıtılamamaktadır. İnsanlarımız  da   çoğunlukla,  kendi  dinlerinin  kitabını  okuyup  öğrenme  çabasında  olmamakta,  her  şeyi  hazır  birilerinden  beklemektedir. Bundan  dolayı  da  pek  çok  konuda   olduğu  gibi,  bin  dört  yüz  yıldır  oruç  konusu  da  bir  türlü  doğru  zemine  oturtturulamamıştır. Ramazan  ayı...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      7788

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      7108

KUR'ANA GÖRE MELEK İNANCI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  800  lü  yıllarda  ortaya  çıkmaya   başlayan  klasik  tefsircilerle, Yahudi  ve  Hristiyan  inançlarının  etkisinden  kurtulamayan  yazarların  oluşturduğu,  t ...

14.12.2016      5818

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      4805