ALLAH'IN ÖNÜNE GEÇİRİLEN CEBRAİL İNANCI

Rahman  Suresinin  1 – 2.  ayetlerinde    “  Er  Rahman  allemel  Kur’an  “  Rahman  Kur’anı  ( öğrenip  öğretmeyi ) öğretti  denilerek  Kur’anı  Peygamberimize  bizzat  Allah’ın  öğrettiği,  birçok  ayette  de  bütün  indirmelerin  Allah  tarafından  yapıldığı  özellikle  belirtilmektedir.  Ama  buna  rağmen  bugün  toplumumuzda  ve  dünya  İslam  anlayışında  metafizik  olarak  Cebrail  meleğinin  varlığına  inanılmakta,  Allah'ın  sahip  olduğu  sıfat  ve  vasıfları  o ...

04.07.2021 23

GERÇEK DİN NEREDEN ÖĞRENİLİR ?

Ülkemizin  nüfusunun  büyük  bir  çoğunluğu  “ Elhamdülillah  Müslümanım “  diyor.  Müslümanlığın  gereği  olarak  da  köyde,  kentte  her  mahalleden   minareler  yükseliyor,  beş  vakitte  ezan  sesleri  gümbür  gümbür  duyuluyor,  Cuma  ve  Bayram  günleri,  Kandil  geceleri,  Ramazan  geceleri  Camiler  hınca  hınç  doluyor,  selalar  veriliyor,  namazlar  kılınıyor,  mukabeleler  yapılıyor,  Kur’an  hatimleri  indiriliyor,  adaklar  adanıyor,  kurbanlar  kesiliyor,  oruçlar  tutuluyor,  ...

01.01.2021 148

AMEL DEFTERİNİN KAYITLARI

Sosyal  bir  varlık  olarak  yaratılan  insan,  tüm  ihtiyaçlarını  karşılayabilmek,  hayatını  paylaşarak  dayanışma  içerisinde  sürdürebilmek  için  toplu  halde  yaşamaktadır. Bu  yaşam  içerisinde  de  nefsi,  bencilliği,  niyeti,  düşüncesi  ve  hayattan  beklentisinin  farklı  farklı  olduğu  insanlarla  kurduğu  birlikteliklerde  hayat  bazen  güzellikleriyle,  mutluluklarıyla,  bazen  de  acısıyla,  sıkıntılarıyla  mücadeleleriyle  sürüp  gitmektedir.  Hayat  güzel,  sınırsız  nimetl ...

19.10.2020 284

NAMAZIMI NASIL KILABİLİRİM ?

Ülkemizde  Müslümanlığın,  dini  inançların  en  önüne  konulmuş  olan  ve  bin  dört  yüz  yıldır  Camilerde,  evlerde  gece  gündüz  kılınan  namazlarla,  iki  namaz  arasındaki  yaşanan  hayatlarla  güzel  ahlâk,  huzur,  mutluluk,  adalet,  barış  ve  insanlık,  toplumsal  refah  ve  kalkınma  adına  kazanımların  iyi  bir  seviyede  olduğu  söylenemez.   Bundan  dolayı  bugün  artık  aklını  kullanan,  düşünebilen,  sorgulayabilen  bir  çok  mümin  kardeşimiz,  namaz  kılarken  okuduğu  ...

19.01.2020 800

KUR'ANDA PEYGAMBERLER VE ATEİSTLERİN İDDİASI

Bugün  dünyada  ve  ülkemizde  çoğunlukla  adalete,  mutluluğa  ve  huzura  kavuşturamayan,  mantıksızlığı,  tutarsızlığı,  hakkı  ve  hukuku  sorgulattırabilen,  aklı,  mantığı  zorlayan,   Müslümanlıkta  da  Tarikat  ve  Cemaatlerin  Kur'an  dışında   oluşturarak  yaşanmasını  dayattıkları  yaşanan  dinlere  bakılarak  birçok  insan  Allah'ın  Hakk  Dini  olan  İslam'dan,  gerçek  Hakk  Din  olgusundan  uzaklaşmakta,  yaşamın,  koşulların  getirdiği  eğitim  yetersizlikleri,  ya ...

27.12.2019 513

SALİH PEYGAMBER VE ALLAH'IN DEVESİ !

Kur’anda  adı  geçen  Peygamberlerden  biri  de  tahmini  olarak  M.Ö. 2800  lü  yıllarında  Arabistan’ın  doğusunda,  Kur’anda  da  Hicr  ve  Vadi’il  Kura  denilen  bölgesinde  yaşamış,  sapkın  ve  Allah’ı  tanımaz  olan  Semud  kavmine  Tevhit  ve  Allah'ın  birliği  öğretisini  anlatmak  üzere  gönderilen  Salih  Peygamberdir. Semud  ismi  bir  görüşe  göre  suyu  kıt  olan  anlamına  gelmektedir. Su  sarnıçlarına  ve  suyu  az  olan  su  kuyularına, ...

09.10.2019 746

KIRKLAR CEMİ VE ALEVİLİK

Kırk  sayısı,  rakamlar  icat  edildiğinden  ve  var  olduğu  günden  bu  yana  bilhassa  Orta  Asya’da  Türklerden  oluşan  Oğuz,  Altay,  Göktürk  gibi  kavimlerde,  Orta  doğudaki  Mezopotamya  Sümer  halk  kültürlerinde,  mitolojilerde,  İslam’ın  Arap  yarımadasında  ortaya  çıkmasından  sonra  ve  üstelik  de  Kur’anda  Ahkaf  Suresinin  15. ayetinde  “ Sonunda  insan  olgunluk  çağına  ulaştığı  ve  kırk  seneye  geldiğinde  “  Maide  Suresinin  26. ayetinde “  ...

27.09.2019 998

YAKUB PEYGAMBERİN GÖZ YAŞLARI

Dedesi  İbrahim  Peygamber,  babası   İshak  Peygamber,  oğlu   Yusuf  Peygamber  olan  ve  birçok  peygamberin  de  atası  olduğu  bilinen  Yakub  Peygamber,  bugünkü  Filistin  topraklarında  Kenan  ilinde  yaşamış  ve  Kur’anın  bize  “  ulul  azm “  çok  azimli,  sabırlı  ve  sebat  eden  olarak   tanıttığı   peygamberlerdendir. Hud  Suresinin  71. ayetinde  “ Ve  İbrahim’in  karısı  ayaklanmıştı,  gülüverdi.  Sonra  O’na  İshak’ı,  İshak’ın  arkasından  da  Yakub ...

05.04.2019 575

SEN ÖLÜLERE İŞİTTİREBİLİR MİSİN ?

Toplumumuzda,  Cuma  günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde  kabirlerin  ziyaret  edilmesi,  bu  ziyaretlerde  kabrin  başında  ölen  yakınlarla  konuşulması,  selamlaşma,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  Suresinin,  Yasin  Suresinin  veya  sadece  Arapça  Kur’anın  okunması,  Kandil  gecelerindeki  okunan  mevlit  ve  yerine  getirilen  ibadetler  ile  bütün  bunlardan  hasıl  olan  sevabın  ölmüşlerin  ruhuna  hediye  edilmesi  inancı  ve  geleneği  çok  yaygın  olara ...

23.03.2019 701

KOVULMUŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞINMAK

Yüzyıllardır  Kur'anı  kendi  dilinden  anlamak  üzere  okutturulmayan,  bu  nedenle  büyük  çoğunluk  tarafından  içinde  nelerin  olduğunu  bilmeyen  Müslüman  toplumları,  Dinini,  inancını,  bizzat  Kur’an  ayetleriyle  değil  de  rivayet,  hadis  ve  ulema  görüşleriyle  sadece  lafta  kalacak  şekilde  yaşatılmaya  alıştırılmış,  Kur’anın  özü,  asıl  mesajı  hiç  önemsenmemiş,  Kur’anın  dışındaki  farklı  yorumlar  ve  dayatmalar  egemen  olmuştur.  Buna  bağlı  olarak  Allah’ın  ...

15.03.2019 811

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et