KONULAR

KUR'ANDA HAYVANLAR ALEMİ

Bu  makalemize  eşi  ve  benzeri  olmayan,  Kâinatı, Yeri,  Göğü,  ikisi  arasındakileri  ve  bütün  Alemleri  yaratan,  Meryem  Sûresinin  65. ayetinde    O,  göklerin,  yerin  ve  aralarındakilerin  Rabbidir. “  DEVAMIMI OKU PDF GÖR

  09.07.2024
  6

KUR'ANDA HURUFU MUKATTAA NEDEN VARDIR ?

Kur’anda  29  Sûrenin  ilk  ayetinde  yalnız  başına  bulunan,  ilk  bakış  ve  okuma  ile  anlamları  da  doğrudan  doğruya  anlaşılmayan,  bilinmeyen,  üzerlerinde  seslendirme  ve  noktalama  işaretlerinin  de  bulunmamasından  dolayı  harekesiz  oldukları  için  Hurufu  Mukattaa  / DEVAMIMI OKU PDF GÖR

  01.11.2023
  395

YAHUDİLERCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SÖYLENEN PEYGAMBERLER

Peygamberimizin  Mekke’den  Medine’ye  hicretinden  sonra,  Medine’de  yaşayan  çok  sayıda   ehli  kitap  Yahudi  kabilelerinin  bulunmasından  dolayı,  onlara  da  Kur’anın  anlatılması,  ayetlerin  ve  öğütlerin  tebliğ  edilmesi  zaruret  haline  gelmiştir. Bu  nedenle  bu  dönemde  Peygamber ...

  16.07.2023
  321

KUR'ANA GÖRE NAMAZ NEDİR ?

Bugün  Dünya  üzerinde  Müslüman  olduğunun  bilindiği  toplumların  Müslümanlığına,  yaşadığı  mekânlarına   baktığımız  zaman,  insan  olabilmenin  erdemleri,  güzel  ahlâk,  adalet,  alın  teri,  emek  ve  hakça  kazanç,  okumak,  öğrenmek  gibi  değerler  bir  tarafa  bırakılarak,  gökyüzüne  ...

  02.02.2023
  803

EZAN SESİ İLE MÜSLÜMANLIK

Allah’ın  dünya  üzerinde  bütün  diğer  varlıklara  nazaran,  akıl  ile  düşünme  yeteneği  ve  özgürce  seçebilmesi  için  de  irade  bahşederek  daha  donanımlı,  üstünlüklü  yarattığı  insanoğlu,  ünsiyet  kazanıp  toplu  yaşamaya  başladıktan  sonra,  zamanla  hırsın,  bencilliğin,  sahiplen ...

  17.12.2022
  373

ZEKAT SADAKA İNFAK NEDİR ?

Yüce  Rabbimiz  Allah  tarafından  değişik  zamanlarda,  değişik  ortamlarda,  değişik  koşullarda,  yeterli  veya  yetersiz  olanaklarla,  sosyal  bir  varlık  olarak  yaratılan  insanlar,  kendilerinde  olmayan  ihtiyaçlarını  karşılayabilmek  için  toplu  olarak  yaşamak  zorundadırlar.  Bunun ...

  02.11.2022
  327

ÖLÜM VE ECEL NEDİR DEĞİŞİR Mİ ?

Çevremizde  gördüğümüz,  tanık  olduğumuz,  yaratılmış  bütün  cansız  ve  canlı  varlıklarda  olduğu  gibi,  insanlar  da  dünyaya  gelir,  değişik  mekânlarda,  bir  süre  değişik  yaş  ve  zaman  aralıklarında  yaşar,  Ali  İmran  Sûresinin  185. ayetinde  “  Her  benliği  olan  ( her  ...

  03.10.2022
  600

FİL ORDUSUNU KUŞLAR MI YENDİ !

Peygamberimiz  Allah’ın  ayetlerini  tebliğ  etme  görevinde  uzun  yıllar  müşriklerin  reddiye  ve  çok  çetin  dirençleriyle  karşılaştığı  gibi  risaletinin  ilk  yıllarında  da  çok  büyük  sıkıntılar  yaşamış,  ona  inanan  az  sayıdaki  fakir,  köle  ve  kimsesiz  insanlara  akıllara  gelm ...

  17.12.2021
  695

SAHTE İLAHLAR VE KUR'ANDAKİ ALLAH

Yüce  Rabbimiz  Allah,  Kâinatı,  Evreni,  Dünyayı  ve  üzerindeki  canlı  cansız  varlıklarla  yaşam  düzenindeki  ahengi  en  mükemmel  şekilde  yaratmıştır.  Bu  düzenin  içerisinde  de  insan  denen  varlığı,  Tin  Sûresinin  5. ayetinde,  "  Şüphesiz  Biz  insanı  en  mükemmel  şekil ...

  04.11.2021
  634

CENAZE ÖNÜNDE KILINAN NAMAZ

İçinde  bulunduğumuz  Coğrafyada  ve  yaşadığımız  ülkemizde  salgın  hastalıklar,  şiddet,  gasp,  saldırılar,  kadın  düşmanlığı  öldürülmeler,  cinayetler,  doğa  olayı  deprem,  sel,  fırtına,  yangın  gibi  felâketler,  ülkeler  arası  siyasi  çekişmeler  ve  askeri  harekâtlar  gibi  çok  d ...

  29.08.2021
  744

KUR'ANIN ANLATTIĞI AHİRET HAYATI

Dinimiz  İslam'ın  ve  onun  yegâne  kaynağı   olan  son  Kitabı  Kur’anımızda,  yüzlerce  ayette  ölümden  sonraki  Ahiret  hayatının  Cennet  ve  Cehennem  yaşantıları  ile  ilgili  özendirici  teşvikler,  uyarılar  ve  öğütler,  bizim  dünya  hayatında  bildiklerimize,  gördüklerimize,  yaşadı ...

  04.08.2021
  508

ALLAH'IN ÖNÜNE GEÇİRİLEN CEBRAİL MELEĞİ

Rahman  Sûresinin  1 – 2. ayetlerinde  “  Er  Rahman  allemel  Kur’an  “  ( Rahman  Kur’anı  öğretti  ) denilerek  Kur’anı  Peygamberimize  bizzat  Allah’ın  öğrettiği,  birçok  ayette  de  bütün  vahiy  indirmelerinin  Allah  tarafından  yapıldığı  özellikle  belirtilmektedir.  ...

  04.07.2021
  1530

GERÇEK DİN NEREDEN ÖĞRENİLİR ?

Ülkemizin  nüfusunun  büyük  bir  çoğunluğu  “ Elhamdülillah  Müslümanım “  diyor.  Müslümanlığın  gereği  olarak  da  köyde,  kentte  her  mahalleden   minareler  yükseliyor,  beş  vakitte  ezan  sesleri  gümbür  gümbür  duyuluyor,  Cuma  ve  Bayram  günleri,  Kandil  geceleri,  Ramazan  geceler ...

  01.01.2021
  1228

AMEL DEFTERİNİN KAYITLARI

Sosyal  bir  varlık  olarak  yaratılan  insan,  tüm  ihtiyaçlarını  karşılayabilmek,  hayatını  paylaşarak  dayanışma  içerisinde  sürdürebilmek  için  toplu  halde  yaşamaktadır. Bu  yaşam  içerisinde  de  nefsi,  bencilliği,  niyeti,  düşüncesi  ve  hayattan  beklentisinin  farklı  farklı  oldu ...

  19.10.2020
  1058

NAMAZIMI NASIL KILABİLİRİM ?

Kur'anda  onaylanmamasına  rağmen,  ülkemizde  Din  adına  bölünmüş,  parçalanmış,  gruplaşmış  Mezhep,  Tarikat  ve  Cemaatlerce  sünneti  seniye  denilip,  adeta  Kur'anın  önüne  geçirilen  hadis,  rivayet  ve  ulema  fetvalarıyla  oluşan  ritüellerle  yerine  getirilen  DEVAMIMI OKU PDF GÖR

  19.01.2020
  3526

DİN KARŞITI ATEİSTLERDEN BAZI İDDİALAR

Bugün  dünyada  ve  ülkemizde  çoğunlukla  adalete,  mutluluğa,  barışa  ve  huzura  kavuşturamayan,  saçmalığı,  tutarsızlığı,  hakkı  ve  hukuku  sorgulattırabilen,  aklı  ve    mantığı  zorlayan,   Müslümanlıkta  da  Tarikat  ve  Cemaatlerin  Kur'an  dışında   oluşturarak  yaşanmasını  day ...

  27.12.2019
  1288

SALİH PEYGAMBER VE ALLAH'IN DEVESİ !

Kur’anda  adı  geçen  Peygamberlerden  biri  de  tahmini  olarak  M.Ö. 2800  lü  yıllarında  Arabistan’ın  doğusunda,  Kur’anda  da  Hicr  ve  Vadi’il  Kura  denilen  bölgesinde  yaşamış,  sapkın  ve  Allah’ı  tanımaz  olan  Semud  kavmine  Tevhit  ve  Allah'ın  birliği  öğretisini  anlatmak  üze ...

  09.10.2019
  2347

KIRKLAR CEMİ VE ALEVİLİK

Kırk  sayısı,  rakamlar  icat  edildiğinden  ve  var  olduğu  günden  bu  yana  bilhassa  Orta  Asya’da  Türklerden  oluşan  Oğuz,  Altay,  Göktürk  gibi  kavimlerde,  Orta  doğudaki  Mezopotamya  Sümer  halk  kültürlerinde,  mitolojilerde,  İslam’ın  Arap  yarımadasında  ortaya  çıkmasından  son ...

  27.09.2019
  2423

BAŞLIKLAR

TAKİP ET