KUR'AN DIŞINDAKİ İLAHLAR VE KUR'ANDAKİ ALLAH

İslam  Dünyasında  ve  ülkemizde  Kur'anın  dışındaki  uydurulmuş  mitolojik  rivayetlerle,  bölünmüş  Mezhep,  Tarikat  ve  Cemaatlerle,  radikal  dincilerle  yaşatılan  ve  yaşanan  yanlış  dinler  yokmuş  gibi,  bir  de  bütün  bunlara  bakılarak  son  yıllarda  Allah’ın,  Kur’anın  İslam’ının  ve  Peygamberlik  müessesesinin  karşıtı  saldırılar,  baskı  ve  şiddet  içerikli  olduğu  karalamalar,  tutarsızlık  ve  mitolojik  olaylarla  bağlantılı  uydurulmuş,  ayetleri  çelişkilerle  ...

04.11.2021 33

CENAZE ÖNÜNDE KILINAN NAMAZ

İçinde  bulunduğumuz  Coğrafyada  ve  yaşadığımız  ülkemizde  salgınlar,  şiddet,  gasp,  saldırılar,  cinayetler,  doğa  olayı  deprem,  sel,  fırtına  gibi  felaketler,  ülkeler  arası  siyasi  çekişmeler  ve  askeri  harekâtlar  gibi  çok  değişik  nedenlerle  doğal  ölümlerin  dışında,  haddinden  fazla  ölüm  haberlerini  duymakta,  oluşturulmuş  geleneklere  bağlı  olan  cenaze  ve  cenaze  namazı  denilerek  bugünkü  anlayış  ve  inançlarla  yerleştirilmiş,  kanıksanmış,  Cenaz ...

29.08.2021 67

KUR'ANIN ANLATTIĞI AHİRET HAYATI

Dinimiz  İslam'ın  ve  onun  yegâne  kaynağı   olan  son  Kitabı  Kur’anımızda,  yüzlerce  ayette  ölümden  sonraki  Ahiret  hayatının  Cennet  ve  Cehennem  yaşantıları  ile  ilgili  özendirici  teşvikler,  uyarılar  ve  öğütler,  bizim  dünya  hayatında  bildiklerimize,  gördüklerimize,  yaşadıklarımıza,  algılayabileceklerimize  göre  benzer  örneklemelerle  tasvir  edilen  sahnelerle  anlatılmaktadır.  Ama  bu  sahneler,  yüzyıllardır  düz  mantık  ve  zanlarla,  doğrudan  doğruya  la ...

04.08.2021 64

ALLAH'IN ÖNÜNE GEÇİRİLEN CEBRAİL MELEĞİ

Rahman  Suresinin  1 – 2.  ayetlerinde    “  Er  Rahman  allemel  Kur’an  “  Rahman  Kur’anı  ( öğrenip  öğretmeyi ) öğretti  denilerek  Kur’anı  Peygamberimize  bizzat  Allah’ın  öğrettiği,  birçok  ayette  de  bütün  indirmelerin  Allah  tarafından  yapıldığı  özellikle  belirtilmektedir.  Ama  buna  rağmen  bugün  toplumumuzda  ve  dünya  İslam  anlayışında  metafizik  olarak  Cebrail  meleğinin  varlığına  inanılmakta,  Allah'ın  sahip  olduğu  sıfat  ve  vasıfları  o ...

04.07.2021 107

GERÇEK DİN NEREDEN ÖĞRENİLİR ?

Ülkemizin  nüfusunun  büyük  bir  çoğunluğu  “ Elhamdülillah  Müslümanım “  diyor.  Müslümanlığın  gereği  olarak  da  köyde,  kentte  her  mahalleden   minareler  yükseliyor,  beş  vakitte  ezan  sesleri  gümbür  gümbür  duyuluyor,  Cuma  ve  Bayram  günleri,  Kandil  geceleri,  Ramazan  geceleri  Camiler  hınca  hınç  doluyor,  selalar  veriliyor,  namazlar  kılınıyor,  mukabeleler  yapılıyor,  Kur’an  hatimleri  indiriliyor,  adaklar  adanıyor,  kurbanlar  kesiliyor,  oruçlar  tutuluyor,  ...

01.01.2021 201

AMEL DEFTERİNİN KAYITLARI

Sosyal  bir  varlık  olarak  yaratılan  insan,  tüm  ihtiyaçlarını  karşılayabilmek,  hayatını  paylaşarak  dayanışma  içerisinde  sürdürebilmek  için  toplu  halde  yaşamaktadır. Bu  yaşam  içerisinde  de  nefsi,  bencilliği,  niyeti,  düşüncesi  ve  hayattan  beklentisinin  farklı  farklı  olduğu  insanlarla  kurduğu  birlikteliklerde  hayat  bazen  güzellikleriyle,  mutluluklarıyla,  bazen  de  acısıyla,  sıkıntılarıyla  mücadeleleriyle  sürüp  gitmektedir.  Hayat  güzel,  sınırsız  nimetl ...

19.10.2020 351

NAMAZIMI NASIL KILABİLİRİM ?

Ülkemizde  Mezhep,  Tarikat  ve  Cemaatlerce  sünneti  seniye  denilip,  Kur'anın  önüne  geçirilen  hadis,  rivayet  ve  ulema  fetvalarıyla  yerine  getirilen  ritüellerle  Müslümanlığın,  dini  inançların  da  en  önüne  konulmuş  olan  ve  bin  dört  yüz  yıldır  Camilerde,  evlerde  gece  gündüz  kılınan  namazlarla,  iki  namaz  arasındaki  yaşanan  hayatlarla  güzel  ahlâk,  huzur,  mutluluk,  adalet,  barış  ve  insanlık,  toplumsal  refah  ve  kalkınma  adına  ka ...

19.01.2020 1006

KUR'ANDA PEYGAMBERLER VE ATEİSTLERİN İDDİASI

Bugün  dünyada  ve  ülkemizde  çoğunlukla  adalete,  mutluluğa  ve  huzura  kavuşturamayan,  mantıksızlığı,  tutarsızlığı,  hakkı  ve  hukuku  sorgulattırabilen,  aklı,  mantığı  zorlayan,   Müslümanlıkta  da  Tarikat  ve  Cemaatlerin  Kur'an  dışında   oluşturarak  yaşanmasını  dayattıkları  yaşanan  dinlere  bakılarak  birçok  insan  Allah'ın  Hakk  Dini  olan  İslam'dan,  gerçek  Hakk  Din  olgusundan  uzaklaşmakta,  yaşamın,  koşulların  getirdiği  eğitim  yetersizlikleri,  ya ...

27.12.2019 582

SALİH PEYGAMBER VE ALLAH'IN DEVESİ !

Kur’anda  adı  geçen  Peygamberlerden  biri  de  tahmini  olarak  M.Ö. 2800  lü  yıllarında  Arabistan’ın  doğusunda,  Kur’anda  da  Hicr  ve  Vadi’il  Kura  denilen  bölgesinde  yaşamış,  sapkın  ve  Allah’ı  tanımaz  olan  Semud  kavmine  Tevhit  ve  Allah'ın  birliği  öğretisini  anlatmak  üzere  gönderilen  Salih  Peygamberdir. Semud  ismi  bir  görüşe  göre  suyu  kıt  olan  anlamına  gelmektedir. Su  sarnıçlarına  ve  suyu  az  olan  su  kuyularına, ...

09.10.2019 901

KIRKLAR CEMİ VE ALEVİLİK

Kırk  sayısı,  rakamlar  icat  edildiğinden  ve  var  olduğu  günden  bu  yana  bilhassa  Orta  Asya’da  Türklerden  oluşan  Oğuz,  Altay,  Göktürk  gibi  kavimlerde,  Orta  doğudaki  Mezopotamya  Sümer  halk  kültürlerinde,  mitolojilerde,  İslam’ın  Arap  yarımadasında  ortaya  çıkmasından  sonra  ve  üstelik  de  Kur’anda  Ahkaf  Suresinin  15. ayetinde  “ Sonunda  insan  olgunluk  çağına  ulaştığı  ve  kırk  seneye  geldiğinde  “  Maide  Suresinin  26. ayetinde “  ...

27.09.2019 1105

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et