GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

İBRAHİM PEYGAMBER'İN RÜYASI VE KURBAN

İbrahim  Peygamber  ve  Kurban  denildiği  zaman,  çoğumuzun  daha  çocukluğumuzdan  itibaren,  herhangi  bir  vesile  ile  gördüğümüz  bir  tablo  gözümüzde  canlanıverir. Gözü  ve  elleri  arkadan  bağlanarak  taşın  üzerine  yatırılmış  bir  çocuk,  elinde  bir  bıçak,  saçı  sakalı  ağarmış,  cübbeli,  yaşlı  bir  Nebi  ve  beyaz  bulutların  arasından  süzülen  kanatlı  meleklerin  elindeki  bir  kurbanlık  koyun.  Bu  tablo,  yüzyıllardır  insanlara  bir  dini  inanç  olmuş,  üzerine  binlerce  rivayet   ve  hadis  yazılmış,  kiminde  taşı  kesmiş  bıçak  deriyi  kesmemiş,  kiminde  şeytan  üç  defa  taşlanarak  kovalanmış,  ardından  üç  defa  taştan  duvara  taş  atma  ile  şeytan  kovalama  ritüeli  Hacc  farızasının   en  önde  gelen  rükûnlarından  biri  yapılmış,  kiminde  çocuk  İsmail,  kiminde  de  İshak  olmuş.  Sanki  gökyüzünde  meralar  ve  koyun  sürüleri  varmış  gibi,  gökten  de  bir  koyun  inmiş. Tablonun  yansıttığı  ayrıntıların  hiç  biri  de  bu  güne  kadar  Kur'an,  akıl,  mantık,  fıtrat,  Sünnetullah,  dinimiz  ve  inancımız  açısından  doğru  olarak  sorgulanamamış  ve  buna  bağlı  olarak  da  bütün  dünya  Müslümanlarının  hayatında  önemli  bir  yer  tutan  Kurban  adında  bir  kan  akıtmak  için  hayvan  kesme  geleneği  yerleşmiştir. Bunun  üzerine  de  insanlar  her  Kurban  bayramında,  gücü  olsa  da  olmasa  da  borç  harç  da  olsa  kendilerini  kurban  kesmekle  yükümlü  görmeye  başlamışlar,  Mezheplerin  kimi  sünnet  demiş,  kimi  vacip  demiş,  kimi  de  dinin  olmazsa  olmazı  demiştir. Kevser  Suresinin  ikinci  ayeti  de  gerçekte  öyle  olmadığı  halde  “ Rabbin  ...."

DİNİMİZİN TEMEL KİTABI KUR'AN

Her  şeyin  yaratıcısı  olan  Yüce  Rabbimiz  Allah,  insanlık  tarihi  boyunca  yarattığı  kulları  için  uygun  gördüğü  davranış  ve  yaşam  tarzını  belirlemek,  insanlar  arasında  sevgiyi,  barışı,  adaleti,  huzuru  ve  mutluluğu  sağlamak  için,  zaman  zaman  insanlar  arasından  peygamberler  seçerek  ve  onların  aracılığı  ile  yazılı  emirler,  suhuflar  ve  kitaplar  indirerek  insanları  hakka,  hukuka,  adalete  ve  tevhide  davet  ettirmiştir. Geçen  zamanlar  içerisinde  Allah’ın  elçilerine  ve  indirdiklerine  uyanlar  olmuş,  uymayanlar  olmuş.  Dalalete  sapanlar  olmuş,  inkâr  edenler,  tagutlaşanlar,  azgınlaşanlar  sapkınlığa  düşenler,  Allah’ın  varlığını  ve  birliğini  unutanlar  olmuş,  doğa  üstü  olaylara  ve  güçlere  inanan,  bu  güçleri  ve  güçlüleri  putlaştırarak  Allah’tan  başkalarına  ilâh  diyenler  olmuştur.

Tarih  boyunca  değişik  peygamberlere  indirilen  çeşitle  zamanlardaki  suhufların  ve  buyrukların  hepsine  Kur'anda  kitap  denilse  de,  bunların  dışında  bu  güne  kadar  bize  ulaşmış  olan  Allah’ın  indirdiği  4  kitap  bilinmektedir. Bunlar,  Davut  Peygambere  indirilen  Zebur,  Musa  Peygambere  indirilen  Tevrat,  İsa  Peygambere  indirilen  İncil  ve  son  Peygamber  olan  bizim  peygamberimiz,  Muhammad ( a.s. ) a  indirilen  Kur’andır.  Ancak  bugün  ise  Bizim  Kitabımız  Kur'anın  dışındaki  Kitapların  hiç  birisinin  orijinali  ve  aslı  ortada  değildir.  Onların  yerini  Din  ve  inanç  adına  saptırılmış  ve  insanlar  tarafından  kaleme  alınmış  Kitaplar  almıştır.

İndirilen  bütün  emirlerin  ve  kitapların  temel  ilke...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      6894

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      6565

KUR'ANA GÖRE MELEK İNANCI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  800  lü  yıllarda  ortaya  çıkmaya   başlayan  klasik  tefsircilerle, Yahudi  ve  Hristiyan  inançlarının  etkisinden  kurtulamayan  yazarların  oluşturduğu,  t ...

14.12.2016      5107

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      4439