TERKEDİLMEKTEN KORKULAN PEYGAMBER SÜNNETİ NEDİR ?

Bugün  Anadolu’da  ve  bütün  Müslüman  toplumlarında  yüzyıllardan  beri  gelen  ve  kökleşmiş  bir  inançla,  Allah’ın  Hakk  Dini  İslam’ın  yerine  Peygamber’in  de  sanki  Allah’ın  ortağı  imiş  gibi,  terkedilmekten  korkulan  Peygamber’in  Sünneti,  Sünneti  Seniyye  denilen,  aksine  terkedilmesinden  korkulmayan  Kur’anın  dışında  bir  din  yaşanmaktadır.  Kur’anda  Yasin  Suresinin  2 – 6.  ayetlerinde  özellikle, “  Ataları   uyarılmamış,  bu  yüzden  de  kendileri  duyar ...

16.01.2019 592

YEDİ KAT GÖK MASALLARI

Dinimizin  temel  ve  yegâne  kaynağı  Yüce  Kitabımız  Kur’anda,  çokluktan  kinaye  olarak  dünyamızın  içinde  bulunduğu  Evrenin  ve  uzayın  azametini,  zenginliğini  ve  büyüklüğünü  ifade  etmek  üzere  “ Yedi  kat  gök “ ,  Allah'ın  ayetlerini  inkâr  eden  ve  bu  nedenle  de  Cennete  giremeyecek  olan  kâfirlere  öğüt  olması  bakımından   kullanılan  bazı  mecazi  anlatımlar  için  de  “  Gökte  açılmayacak  kapılar  “  gibi  ...

09.01.2019 1703

HALİFE ALİ VE ŞİİLİĞİN DOĞUŞU

Kur’anı  ve  dinimizin  tarihini  merak  ederek  anlayarak  okumadığından,  Allah’ı, Peygamberini  ve  İslam’a  büyük  hizmetlerde  bulunmuş  sahabeleri  yeterince  tanımaktan  uzak  olan  ve  Müslüman’ım  elhamdülillah  diyen  insanlarımıza  Ali  kimdir  diye  soracak  olursak,  çok  az  bir  orandaki  kişiden  yeterli  bir  cevap  alınabilmesinin  dışında,  büyük  çoğunlukla  yeterli  ve  doğru  bir  cevabın  alınamadığı  gibi,  ehlibeyt  inancıyla  Peygamberdir  diyenler  de  azımsanmayaca ...

11.12.2018 780

İNSAN İÇİN ALLAH KATINDAKİ İYİLİK NEDİR ?

Yüce  Rabbimiz  Allah,  Kâinatı,  Evreni,  Dünyayı  ve  üzerindeki  canlı  cansız  varlıklarla  yaşam  düzenindeki  ahengi  en  mükemmel  şekilde  yaratmıştır.  Bu  düzenin  içerisinde  de  insan  denen  varlığı,  Tin  Suresinin  5. ayetinde,  "  Şüphesiz  Biz  insanı  en  mükemmel  şekilde  yarattık. "  ifadeleriyle  belirttiği  gibi,  diğer  bütün  varlıklardan  farklı  bir  şekilde  akıl,  düşünme,  irade  ile  seçme  özgürlüğüne  sahip  olarak,  en  iyi  ...

06.11.2018 597

İBRAHİM PEYGAMBERİN ÖLÜP DİRİLEN KUŞLARI

Bu  yazıma  bir  Bektaşi  fıkrası  ile  başlamak  istedim. “  O  güne  kadar  hiç  camiye  gitmemiş  olan  Bektaşi  torunlarından  Hüsmen,  aklına  düşmüş,  özenmiş  ve  yıllar  sonra  camiye  gitmeye  karar  vermiş. İmam  Efendi  de  Minberde  o  gün  Namazı  ve  namaz  için  gerekli  olan  abdest  konusunu  ele  almış. "  Namaz  dinimizin  temeli  ve  direğidir.  Abdest  de  namazın  temelidir. Gaz  kaçıranın  abdesti  de  bozulur !  ve  onunla  namaz  kılınamaz. "  Deyince  Hüsmen  dayanam ...

23.07.2018 1234

KUR'ANI MUKABELE İLE HATİM ETME GELENEĞİ

İlâhiyatçı  ekran  yıldızı  konuşmacılarının,  din  görevlilerinin  ve  müfessirlerin  büyük  çoğunluğunun  bu  ay  Kur’an  ayıdır,  Kitabımıza  sahip  çıkalım,  bol  bol  okuyalım,  hatim  edelim  dediği,  imam  ve  hafızların  çok  yoğun  bir  mesai  içine  girdiği,  fakat  sonuçta  ve  görünürde  hiç  bir  şeyin  anlaşılmadığı,  hiç  bir  öğüdün  alınmadığı,  Kur’anın  sadece  ontolojik  bir  kutsallaştırmasına  dayanan  Arapça  bir  okuma  ile  geçiştirilip,  ayın  sonunda  da   hasıl  ol ...

01.06.2018 884

NUH'UN GEMİSİ VE TUFAN !

Nuh  Peygamber,  Yahudi  din  kaynakları  Eski  Ahit  Tevrat’ın  Tekvin,  Hristiyan   din  kaynakları  Yeni  Ahit  İncil,  ve  müşterek  dini  kitapları  Kitabı  Mukaddes  anlatımlarında  rivayetlerle  en  geniş  yer  tutan, Yüce  Kitabımız  Kur’anda  da  “ Ulül  Azm “  çok  sabırlı,  sebat   eden,  mücadeleci,  yılmayan,  azmeden  çok  şükreden  peygamberler  arasında  olarak  tanıtılmış  olan  Allah’ın  Peygamberlerinden  biridir.  İsrailiyat  olan  Yahudi  kaynaklarında  Nuh  ve  kavminin  ...

12.05.2018 1390

RİSALE İ NUR'DA SIRLAR VE KERAMETLER !

Yazımıza,  Yüce  Rabbimiz  Allah’ın  Furkan  Suresinin  30. ayetinde,  Kur’anı  anlamadan  sadece  Arapçasını  okuyup  hatim  ettiğini  zanneden  ve  ölülere  bağışlayan  mütedeyyin  kardeşlerimiz  de  dahil  “ Benim  ümmetim  şüphesiz  bu  Kur’anı  mahcur  / terk  edilmiş  bir  şey  eyledi “   ifadeleriyle  mahşer  gününde  ümmetinden  Peygamberimizin  şikâyetçi  olacağını  bildirdiği,  Zuhruf  Suresinin  36 - 37.  ayetlerinde  de  "  Ve  her  kim  Rahman'ın  öğü ...

10.04.2018 1193

PEYGAMBERİMİZİN HİRA MAĞARASI HİKAYESİ

Mekke  Şehrinde  bulunan  Kâbe,  Yüce  Rabbimizin  de  bizzat  evim  ( Beytullah ) ( Mescid i Haram )  diyerek  bütün  Müslümanlar  ( ve  dünya  insanları )  için  açık  tutulmasını, Tevhidin  ( Allah’ı  birlemenin ) ( Lailâhe illallah ) Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  deme  bilincinin  eğitiminin  yapılmasını  istediği, İbrahim  peygamber  ve  oğlu  İsmail  peygambere  yaptırdığı  mescittir,  Tevhit  eğitimi   için  yapılan  ilk  ilâhiyat  okuludur.  Buna  ba ...

24.03.2018 1007

HIZIR KİMDİR VE GERÇEK MİDİR ?

İnsanoğlu  yaşamında,  hayatının  her  döneminde  zaman  zaman  çok  değişik  konularda  sıkıntılarla,  açmazlarla,  çözümsüzlüklerle  karşı  karşıya  gelmektedir.  Bu  açmazından  da  en  kısa  zamanda  kurtulmayı  istemekte,  çaresiz  kaldığında  da  birilerinin,  bir  gücün,  bir  elin  yardımının  ihtiyacını  hissetmektedir. Tarih  buyunca  da  toplumların  halk  kültüründe   bu  el  veya  kişi  Hızır  olmuştur. Gerçek  mi,  hayali  mi,  böyle  bir  kişi  var  mı  sorgula ...

09.03.2018 797

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et