TASAVVUF DİNİNDE SIRLAR VE KERAMETLER

Din,  doğruyu  ve  güzeli,  ahlâkı  ve  adaleti,  barışı,  huzuru  ve  mutluluğu  toplumların  yaşamına  hakim  kılmalıdır.  Bu  nedenle  Allah  katında   tek  bir  din  vardır,  o  da  Allah’a  halis  kılınmış  Hakk  Din  olan  İslam’dır.  Bu  da  Tevhit'e,  Allah’ı  birleme  ve  ( Lailâhe  illallah )  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin,  sadece  Allah’ı  tesbih  ederek  ortak  koşmadan  Allah’ın  kitaplarında   belirlediği  gibi  hareket  etme  ve  şuuruna  dayanır. ...

01.03.2018 1676

KUR'ANDA MAYMUNLAR CEHENNEMİ

İnsanlaşan  maymunları  veya  maymunlaşmış  insanları  anlatan,  özünde  muktedirin,  gücü  elinde  tutanın  zulmünü  aktaran,  Amerikan  Holivut  sinemasının  bilim  kurgu yapımı  “  Maymunlar  Cehennemi “  filmleri  serisini,  neredeyse  bütün  dünya  insanlarının  büyük  çoğunluğu  bilmektedir  veya  seyretmiştir. Darvin  teorisinin  kapsamı  içerisinde  olan  insanın  atasının  maymundan  geldiği  iddiası  da  ister  istemez  insanları  “  Biz  maymunun  evrimleşmesinden  mi  bu  günkü  h ...

22.12.2017 866

İSLAMDA İBADETİN SÜREKLİLİĞİ ESASTIR

İnsan  yaşamının,  sağlığının  ve  canlılığının  sürekliliği  için  nasıl  ki  sürekli  ve  dengeli  bir  beslenme  gerekiyor  ise,  insanlık  erdeminin  sağlanabilmesi  ve  ayakta  tutulabilmesi  için  de  Allah’a  olan  bağlılığın,  kulluğun,  ibadetin,  inançtaki  samimiyet  ve  kararlılığın  sürekliliği  esastır. Bu  nedenle  de  Yüce  Kitabımız  Kur’anda  Rum  Suresinin  17. ayetinde “ O  halde,  yapmanız  gereken,  akşama  erdiğinizde,  sabaha  erdiğinizde,  gece  sırasında,  öğ ...

18.12.2017 900

MEVLİT KANDİLİ VE KUR'ANDA OLMAYAN GECELER

Müslümanların  din  adına  doğru  olarak  bildikleri  halde,  aslında  yanlış  olarak  yaşatıldıkları  ve  Allah'la  aldatıldıkları  konulardan  biri  de  mübarek  geceler  denilen  kandil  geceleridir.  İnsanlar  dinlerinin  yegâne  kaynağı  olduğu  halde  Kur'anı  anlayarak  okumadıklarından,  Kur'anda  Zuhruf  Suresinin  36. ayetinde  "  Ve  her  kim  Rahman’ın  öğüdünden,  anılmasından  körleşirse,  Biz  ona  bir  şeytan  musallat  ederiz  de  artık  o ...

29.11.2017 972

ABDEST ALMANIN DİNİMİZDEKİ YERİ

Dinimizin  yegâne  ve  ana  kaynağı  Kur’anda,  dinin  temelinin  salat  ( destekleşme,  paylaşma,  dayanışma,  yardımlaşma,  dine  arka  çıkma  öğrenme  öğretme,  dua  ile  isteme )  olduğu  belirtildiği  halde,  bunun  yerine  Ulema  tarafından  sonradan  ortaya  çıkartılmış  olan  hadis  ve  rivayetlerle,  yüzyıllardır  salat,  sadece  namazdır  denilerek  dar  bir  çerçeveye  oturtturulmuş,  abdest  kavramı  da  doğrudan  doğruya   namazla  ilişkilendirilmiş  olduğundan,  ...

25.11.2017 1045

KUR'ANA RAĞMEN DİNDEKİ YANLIŞLIKLAR

Dinimizin  yegâne  kaynağı  Kur’andır. Ali  İmran  Suresinin  19. ayetinde  de  “  Şüphesiz  Allah  katında  din  İslam’dır. “  denilmekte,  yine  aynı  Surenin  85. ayetinde  de  “  Kim  İslam’dan  başka  bir  din  ararsa,  bilsin  ki  o  din  ondan  kabul  edilmeyecektir  ve  o  ahirette  hüsrana  uğrayanlardan  olacaktır. “  uyarısı  yapılmaktadır.  Ancak  bugüne  geldiğimizde,  içinde  bulunduğumuz  toplumumuzda  ve  dünyadaki  Müslüman  ülkelerde,  sadec ...

16.11.2017 728

HADİSLERLE BOĞULAN DİN !

Bugün  gerek  ülkemizde,  gerekse  diğer  İslam  ülkelerinde,  ekran  önünde  din  adına  konuşanların  neredeyse  tamamı  hadislerle  konuşmakta,  kamu  vicdanında  ve  mantığında  en  saçma  olduğu  kabul  edilen  hadisler  dahi  ilâhiyatçı  akademisyenler  tarafından  çok  hararetle  savunulabilmektedir. Peygamberimizin  vefatından  sonraki  yıllarda  ortaya  çıkartıldığı  ilk  zamanlarda  milyonlarla  ifade  edilen  sayılardaki  hadislerle,  yüz  yıllardır  beyinleri  yıkanarak  uyutulmuş ...

26.10.2017 972

EVRENİN VE DÜNYANIN YARATILIŞI

Yüce  Kitabımız  Kur'anda  Nuh  Suresinin  17.  ayetinde  "  Vallahu  enbetekum  minel  ardi  nebata "  ifadeleriyle  Allah’ın  yeryüzünde  topraktan  bir  bitki  olarak  bitirdiğini  söyleyerek  yarattığı  ve  aşama  aşama  geliştirerek  akıl,  vicdan  ve  irade  verdiği  ve  düşünme  yetisiyle  ünsiyet  kazandırdığı,  sosyal  bir  varlık  olan  insanoğlu,  kendini  bilmeye  başladığı  ilk  zamanlardan  itibaren  gökyüzünün  azametine  bakarak  merak  etmeye  başlamıştır ...

15.10.2017 1074

FATİHA SURESİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

Elimizdeki  Kur’an  Mushafının  ilk  sahifesinde  bulunan  fakat  aslında  nüzul  sırasına  göre  Peygamberimize  beşinci  sırada  vahyedilen,  birçok  kavramdaki  yanlış  inanç  ve  uygulamalarla,  Arapçasının  neredeyse  bütün  Müslümanların  dilinde  olduğu,  bütün  duaların  arkasına  el  Fatiha  diyerek  ekledikleri,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  ile  Kur’anın  hatim  edildiği  zannedilen,  okunan  Fatiha  ile  hasta  üzerine  üflenerek  şifa  dağıtılmaya   çalışıldığı  şeklinde  daha  pe ...

08.10.2017 1547

KUR'ANI NÜZUL SIRASIYLA ANLAMAK

Kur'an,  Allah'tan,  elçisi  Muhammed  ( a.s. ) a  vahyedilen  kitabın  özel  adıdır.  Sözcüğün  kök  anlamı  "  birikip  dağılma "  dır. Buradan  yola  çıktığımızda  ise  harflerin  birikerek  sözcüklere,  sözcüklerin  cümleye  dönüşmesi  ve  bunların  aktarılabilmesi  için  okumak  da  bu  sözcükle  ifade  edilmiştir.  Bundan  dolayı  da  aynı  zamanda  okunacak  Kitap  ( öğrenilip  öğretilen )  anlamını  taşımaktadır. Yüce  Rabbimiz  Allah’ımızı,  Kur’an  ayetleri  ...

04.10.2017 1150

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et