KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ? Tarih  boyunca   inandıkları  güçlerden  korunmak,  yardım  istemek  şeklinde  olan  dua  inancı,  ilkel  veya  gelişmiş,  gelmiş  geçmiş  bütün  topluluklarda  yaşamlarının  önemli  bir  kısmını  teşkil   etmiştir. Genellikle  korkulan  güçlerden,  her  türlü  kötülükten  kurtulmak  ve  iyiye  kavuşmak  için,  onlara  yakarmak,  yardım  istemek  amacıyla  inanılan  çeşitli  tanrılara  müşterek  yapılan  dua,  aile  reisi,  kabile  başkanı  veya ...

21.11.2016 3487

KUR'AN DIŞINDA YAŞANAN DİN VE ALLAH'LA ALDATMA

Adem  Peygamber  ile  başlayarak,  Peygamberimizle  beraber  hayata  geçirilmiş  olan,  Kur’anın  dini, ( La  ilâhe  illallah ) ( Allah'tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur )  demenin  şuuru  ve  bilincinin  temel  olduğu  Tevhit  dini,  Allah’a  halis  kılınmış  Hakk  Din,  saf,  katkısız,  tertemiz  iken,  her  peygamberin  ardından  olduğu  gibi, maalesef   Peygamberimizin  vefatından  sonra  da  geçen  zaman  içerisinde,  Allah'tan  geldiği  gibi  aynı  saflıkta  korunamamıştı ...

21.11.2016 1262

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davetten  muafmış  gibi  çoğunlukla  emekli  yaşlılar,  kendilerinin  vazgeçilmez  şartlanması  ile  bu  davete  icabet  ederler,  kimileri  de  evlerinde  veya  iş  yerlerinde  namaza  dururlar. İmamla  beraber  kılınan  toplu  namazda  imama  uyulur,  ne  denildiğinin  bilinmemesine  rağmen  Arapça  okun ...

21.11.2016 6565

İKİ ARADA ARAFTA OLMAK

Kur’anda  Araf  Suresine  ismini  veren  Araf  konusu  ve  o  Sure  içinde  geçen  ( Ashabı  Araf )  Araf  halkı,  Araf  ehli,  Araf  arkadaşları  ifadesi,  Halk  kültüründe,  Kur’an  ayetlerinin  asıl  vermek  istediği  mesajlardan  çok  farklı  olarak  anlamlandırılmış,  Kabir  Hayatı,   Kabir  Azabı,  Berzah  Alemi   konularında  olduğu   gibi  Müslümanların  inancına   tutarsız  yorumlar  ve  rivayetlerle  Araf  İnancı  diye  bir  inanç  maalesef  yanlış  olarak  yerleşti ...

21.11.2016 1758

HANGİSİ BİZİM DİNİMİZ

DİN  NEDİR  ?   İnsan,  Kur'anda  Nuh  Suresinin  17. ayetinde  "  Vallahu  enbetekum  minel  ardi  nebata  "  ifadeleriyle  yeryüzünde  topraktan  bir  bitki  olarak  bitirilerek  yaratılmasından  ve  Kur’anın  bize  anlattığına  göre  aşama  aşama  geliştirilip,  milyonlarca  yıl  sürdüğü  belirtilen  kendi  yapısındaki  evrim  döneminden  sonra,  çoğalarak  yeryüzüne  dağılmış,  ardından  da   sosyal  yapısı  nedeniyle  toplu  yaşamaya  başlamıştır. İn ...

20.11.2016 1257

ALLAH'I KUR'AN İLE TANIYALIM

 İslam  dininde  Allah,  övülmeye  layık,  hamdedilecek  tek  varlık,  evveli  ve  sonu  olmayan,  Kâinatı,  yeri,   göğü  ve  ikisi  arasındakileri  yoktan  yaratandır.  Arşa  istiva  eden  ( Kâinata  egemenlik  kurandır. ) (Evrenin,  Kâinatın  her  yerinde,  her  noktasında  var  olan,  yöneten,  çekip  çeviren  ve  mutlak  varlığın  ta  kendisidir. )  İslam’ın  temelini  Tevhit ( La  ilâhe  illallah )  Allah'tan  başka  ilâh  diye  birşey  yoktur  demek  olan,  bir  ve  tek  olan,  eşi ...

20.11.2016 1211

AHİRETİM NE OLACAK ?

Üzerinde  yaşadığımız  Dünya,  çevremiz,  sayılamayacak,  ölçülemeyecek  kadar  Allah'ın  oluşturduğu  ve  insanlara  bahşettiği  sınırsız  nimetle,  sonsuz  güzelliklerle,  zevklerle  dolu. Hayatta  olmak,  yaşamak,  nefes  almak,  görmek,  işitmek,  yemek,  içmek  çok  güzel.  Ama  birçok  güzellikten,  nimetten  ve  nimetlerin  en  önemlisi  sağlıktan  mahrum  olmak  da  bir  o  kadar   acı,  üzüntü,  ve  sıkıntıdır.  İnsanlar  doğuyor,  büyüyor,  ergen,  yetişkin  oluyor,  yaşlanıyor. ...

20.11.2016 1474

ALLAH'A ORTAK KOŞMAK VE ŞİRK

İnsanın  konuşabilen  sosyal  bir  varlık  olarak  yaratılması,  kendisini  tanımaya  başlaması  ve  ardından  da  toplu  yaşamaya  geçmesi  ile  birlikte  her  toplumda  güçlülerin  oluşturduğu  sömürü  ve  kaosun  ardından  yaratan  yüce  Rabbimiz,  bozulan  dengeyi  ve  huzuru  tesis  etmek,  kaosu  yok  etmek,  insanlar  arasında  adaleti,  barışı, huzuru,  ahlâkı  sağlamak  ve  Kendi  Rabliğini  tanıtmak  üzere  elçiler  göndermeye  ve  insanları  doğru  yola  davet  ettirmeye  başlamışt ...

17.11.2016 1676

ADEM VE İNSAN

İnsan  denen  varlık,  kendini  bilmeye,  tanımaya,  Allah'ın  bahşettiği  ve  sürekli  bir  gelişme  gösteren  akılla  düşünmeye  başlamış,  sürekli  olarak  da  var  oluşunu  merak  etmiş,  geçmişini   sorgulamış  “  nereden  ve  nasıl  gelip,  nereye  gidiyoruz. “  sorusunu  kendi  kendine  hep  sormuş,  düşüncelerinde  de  fıtratından  dolayı  ilâhi  kabuller  her  zaman  ön  planda  olmuştur.  Fakat  bilimin,  teknolojinin,  aklın  bu  kadar  gelişmiş  olmasına  rağmen  bugüne  geldi ...

17.11.2016 3107

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et