Soru

Hakan K.   06-07-2019   268
Hocam allahın rahmeti ve bereketi sözlerin üzerine olsun hocam benim sorum şans oyunları sayısal loto gibi oynamak harammıdır cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden sagolun hocam

Yanıtlar

Zeki Çelik.   07-07-2019  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  bereketi  üzerinize  olsun !

Toplumumuzun  içinde  bulunduğu  gelir  dağılımındaki  adaletsizlik,  işsizlik  ve  yoksulluk,  eğitim  ve  gelir  yetersizliği   nedenlerinin  büyük  ölçüde  etken  olduğu  ve   son  yıllarda  daha  da  yoğun  bir  şekilde  yönelmenin  gerçek  olduğu,  aslında  hepsi  de  birer  kumar  olan   gizli  açık   şans  oyunlarının,  piyango  çekilişlerinin  ülkemizin  geleceği  için  çok  hassas  olan,  ahlaki,  kültürel,  psikolojik,  toplumsal   ve  sosyal   olan  güncel  bir  konusuna  dikkat  çekmiş  bulunuyorsunuz.

Mülk,  Allah’ındır.  Yüce  Rabbimiz  Allah  çok  zengindir  ve  insan  oğlu  eşit  olarak  paylaşsın,  yarattığı  bütün  zenginliklerden,  dünya  hayatındaki  sınırsız  nimetlerden  hakça  yararlansın,  emeğinin,  alın  terinin  karşılığını  alsın,  barış  içerisinde  mutlu  ve  huzurlu  bir  yaşam  içerisinde  olsun  istemiştir.  Bu  nedenle  de  Din  adındaki  hükümlerini,  kurallarını,  yasalarını,  insanların  gözeteceği  sınırları  belirlemiştir.  Ne  var  ki  bütün  bunlara  uyum,  tarih  borunca  bütün  toplumlarda  gerektiği  ölçüde  olmadığı  gibi,  bugün  bizim  toplumumuzda  da  özlendiği  ve  olması  gerektiği  ölçüde  olmamıştır.  Bir  tarafta  insanların  istediği  aslında  hakkı  da  olan  güzel,  mutlu,  huzurlu  ve  rahat  yaşamın  arzuları  ile  ortaya  koyduğu  alın  teri  ile  emek,  diğer  taraftan  da  güçlü,  yönetsel  ve  hakim  olan   insanların  kendi  elleriyle  oluşturduğu  sermaye  mücadelesi  tarih  boyunca  çatışma  olarak  toplumların  hayatını  meşgul  etmiştir. Her  zaman  da  sermayeyi  ve  yönetimi  elinde  bulunduranlar  bu  mücadelenin  içerisinde  güçlü  ve  önde  olmuşlardır.  Bunun  sonucunda   da   arzularına,  hayallerine  alın  teri  ve  emek  ile  kavuşamayanlar  da  ister  istemez  kolay  yollardan  bu  isteklerine  kavuşmanın  yollarına  müracaat  etmek  zorunda  kalmışlardır.  Bu  yollardan  biri  de  şans  oyunları  ve  piyango  çekilişleri  olarak  toplumlarda  bir  çözüm  olarak  öne  çıkmıştır. Hatta  tarih  boyunca  olduğu  gibi  bugün  de  bizzat  devlet  eliyle  bu  oyunlar  yönetilir  ve  devletin  bazı  finansmanlarının  giderilmesinin  bir  aracı  olmuştur.

Gelelim  ülkemizde  sayısal  loto,  kazı  kazan,  spor  toto  isimleri  ile,  sanal  internet  ortamında  oynanan  bahisler  veya  başka  şans  oyunlarına  dahil  olmak,  dinimiz  ve  inancımız  açısından  nasıl  karşılanmaktadır,  günah  mıdır ?  Haram  mıdır ?  sorusuna !  İçinde  bulunduğumuz  ülkemiz  koşullarında,  büyük  çoğunlukla  gelir  yoksunu  olan  insanlarımızın  bir  taraftan  bu  eksikliklerden  ve  yaşam  mücadelesinin  zorluklarından  kurtulmak  için  kurdukları  hayaller  ve  arzularla,  diğer  taraftan  da  ahlaki  ve  dini  olarak  Allah’ın  karşılarına  koyduğu  sınırlar  ve  yasakların  ikilemi  bulunmaktadır.  Bu  nedenle  insanlarımız  ister  istemez  şans  oyunlarına  dahil  olmak  Allah  katında  haram  mıdır ?  Günah  mıdır ?  Değil  midir ?  sorularını  da  gündeme  getirmektedir.  Özellikle  bu  soru  Milli  ifadesinin  de  başına  konduğu  piyango  çekilişinde  daha  sıklıkla  gündeme  gelmekte,  bu  konuda  Milli  piyangonun,  Devlet  eliyle  yürütülen  milli  bir  sömürü  aracı  kumar  ve  haram  olduğunu  dile  getiren,  bunun  yanında  sadece  milli  piyango  çekilişlerine  dahil  olmanın,  aklı  ve  zamanı  meşgul  etmediği  için  haram  olmadığını,  ancak  mekruh  sayılabileceğini  söyleyen  akademisyen  Prof.  Öğretim  görevlisi  ve  ilahiyatçıların  olduğunu  görüyoruz. Biz  de  ülkemizde  çok  çeşitli  ve  çok  değişik  isim  altında  devlet  kontrolünde  düzenlenen  veya  legal  olmayan  şans  oyunlarına  dahil  olmaya,  Dinimizin  temel  ve  yegane  kaynağı  Kitabımız  Kur’an  ayetlerinin  merceğinde  bakmaya  çalışalım.

Bakara  Suresinin  219.  ayetinde  bu  konudaki  sorulara  ışık  tutmak  üzere  “  Sana  hamr’dan ( aklı  karıştıran  örten  şeylerden ) ve  meysirden  ( şans  oyunlarından  )  soruyorlar.  De  ki  :  Bu  ikisinde  büyük  bir  günah,  bir  de  insanlar  için  bazı  menfaatler  vardır.  Fakat  dünya  ve  ahirette  günahları,  menfaatlerinden  daha  büyüktür. “  denilmektedir.  Ayette  yer  alan  “ hamr “  sözcüğü  ile  kastedilen   uyuşturucu  içki  ve  alkolden  söz  ediliyor  ise  de,  aklı  karıştıran,  meşgul  eden  örten,  hayallere  yönelten  insanı  aynı  zamanda  da  Allah’ın  zikrinden  uzaklaştıran  olduğu  için  “ meysir ” ifadesiyle  ele  alınan  şans  oyunları  içerisinde  de  her  iki  kavramı  birlikte  değerlendirmeye  çalışalım. Arapçada  meysir,  kolaylık  demektir.  Asıl  anlamı  ise  Arap  toplumunda  “  Fal  oklarıyla  “  şans  oyunlarına  yönelmektir.  Genel  olarak  ise  paranın  veya  herhangi  bir  çıkarın  kolaylıkla  elde  edilmesi  olan  şans  oyunlarının  tümünü  kapsamaktadır.

Ayette  sözü  edilen  şans  oyunlarının  veya  kumarın  faydalı  olan  yönleri ;  Çalışıp  yorulmaksızın,  alın  teri  bir  emek  ortaya  koymaksızın  bir  kazancın  insanın  eline  geçmesi,  bir  veya  bir  çok  insanın  elindeki  malını  veya  parasını  yorulmadan  ve  çaba  sarf  etmeden  kolayca  ve  zahmetsiz  olarak  alınmasıdır. Peygamberimiz  zamanında  Arap  toplumunda,  numaralandırılmış  oklarla  devenin  de  çeşitli  bölgelerine  numara  konularak  okların  üzerine  atılmasıyla,  fal  okları  denilen  para  vermeden  deve  kazanılması  kumarının  oynanması  çok  yaygındır. Fakat  fal  okları  kumarı  ile  kazandıkları  devenin  etini  Araplar  kendileri  yememekte  ve  fakirlere  et  yesin  diye  dağıtmaktadırlar.  Böylece  muhtaç  olanların  et  ihtiyaçlarının  sağlanmasına  vesile  olduklarından  dolayı  da  bir  fayda  sağlarlardı. Dikkat  edilecek  olunursa  bizde  de  piyango  bileti  alarak  veya  şans  oyunlarına  katılarak  hayal  kurmaya  başlayanların  neredeyse  tamamı  da  fakirlere  veya  yardım  kurumlarına  bağışta  bulunacaklarını  dile  getirmektedirler  ve  bunu  yerine  getirenler  de  mutlaka  olmaktadır.

Şans  oyunlarının  zararları :  Bu  oyunlar  insanlar  arasında  tartışmaya,  düşmanlığa,  kıskançlığa  ve  hatta  cinayete,  malların,  paranın  ve  kazanımların,  haksız  yere  el  değiştirmesine  neden  olur.  İnsanın  aklını  örter,  sağlıklı  düşünmesini  ortadan  kaldırır,  sinir  sistemini  ve  psikolojisini  bozar  ve  alt  üst  eder,  bu  oyunlara  daha  fazla  katılma  ve  kazanma  arzusunu  tutku  haline  getirir. Kaybedenin  parası  ve  malı  verimli  olmayan  boş  yere  elden  çıkmış,  zamanını  da  boşa  harcamış  olur  ve  genellikle  de  Kur’andan,  Allah’ın  zikrinden  uzaklaşılır. Bunun  sonucunda  aile  birlikleri  bozulur,  dağılır,  aile  bireyleri  perişan  olur.  Toplumun  sosyal  yapısının  dengesi  bozulur  tamir  edilemeyecek  sosyal  bozukluklar  ve  problemler  ortaya  çıkar.  

Tabiidir  ki  ayetin  sonunda  da  bu  oyunların  içerisinde  olanların  kazançlarından  ziyade,  Allah  katındaki  kayıplarının  ve  sorumluluklarının  daha  büyük  olacağı  da  belirtilmektedir. Bunun  yanı  sıra  da  asıl  dünya  yaşamında  söz  konusu  olabilecek,  telafi  edilemeyecek  şekilde  canlar  ve  mallar  da  helak  olmaktadır.  Bu  nedenlerle  de  Maide  Suresinin  90. ayetinde “  Ey  iman  etmiş  kişiler !  Hamr ( içki )  meysir ( kumar,  her  türlü  kolay  kazanç  amaçlı  şans  oyunları ) kulluk  edinilen  nesneleri,  kişileri  temsil  eden  işaretler,  semboller  ve  fal  okları,  tüm  kehanet  araç  ve  gereçleri  ancak  şeytan  işinden  zarar  veren  şeylerdir.  Öyleyse  durumunuzu  korumanız,  kurtulmanız  için  bu  şeytan  işinden  kaçının.  91  :  Gerçekten  şeytan ( insanın  içindeki  dürtüleri,  olumsuzluğa  yönelten  duyguları ) hamr  ve  kumarla  sizin  aranıza  düşmanlık  ve  kin  sokmak  ve  sizi  Allah’ın  anılmasından,  öğüdünden  ve  salattan (  destekleşmek,  paylaşmak,  dayanışma  içerisinde  olmaktan,  yardımlaşmaktan ) alıkoymak  ister. Öyleyse  vaz  geçmiş  kişiler  misiniz ? “  ifadeleriyle  çok  açık  ve  net  bir  şekilde  belirtildiği  gibi,   ailevi  bireysel  ve  toplumsal  hayatı  paramparça  eden  bu  illetlere  tutkulara  ve  alışkanlıklara  karşı  Yüce  Rabbimiz  Allah,  Müslümanlara   gerekli  uyarısını  yapmakta,  bunlardan  uzak  durulmasını  istemektedir.

Sonuç  olarak  mülk  de,  hüküm  de  Allah’ındır.  Bu  konuda  da  Allah’ın  alın  teri,  emek  olmadan  hem  kazananlara,  hem  de  kaybedenlere,  insanoğluna  Kur’an  ayetleriyle  verdiği  mesajlar  ve  öğütler  de  ortadadır.  Allah’a  inanmış,  iman  etmiş  her  Müslüman  da  durumunu  bu  ayetlere  göre  değerlendirmelidir. Bizim  kesin  olarak  bu  günahtır,  haramdır  veya  değildir  demeye  yetkimiz  yoktur,  bağışlayıcı  olan,  rahmet  edecek  olan,  rızkı  verecek  veya   kesecek  olan  ve  Tekasür  Suresinin 8. ayetinde  “ Sonra  o  gün  size  verilen  nimetlerden  mutlaka  sorguya  çekileceksiniz  “   diyen  de   sadece  ve  sadece  Yüce  Rabbimiz  Allah’tır.  Allah’ın  selamı,  rahmeti,  bereketi  ve  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !...

 

Hakan Kaya.   09-07-2019  
Hocam çok teşekkuŕler aydınlattığınız için allah razı olsun sizden

Bir Yanıt Yaz

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et