Soru

Hasan Y.   02-05-2018   465
Merhaba, soruya verdiginiz güzel cevap icin tsk ederim 2.bir sorum olacakti : Seytan insanlar icin Bu kadar kötüyse ve Allaha karsi ciktiysa, neden Allah izin Verdi seytana.Neden engel olmadi .Selamlar

Yanıtlar

Zeki Çelik.   03-05-2018  

Değerli  Kardeşim   size  de  merhabalar !  Allah'ın  selamı  ve  rahmeti  üzerinize  olsun.

Yüce  Rabbimiz  Allah,  yarattığı  insanı  ve  hayatını,  yerine  getirebileceği  kulluk  görevini  değerlendirebilmek  için  fıtri  olarak  insanı  doğru  olmayan   yola   sevkedebilecek  olan  bencillik,  nefsine  düşkünlük,  samimiyetsizlik,  cimrilik,  nankörlük,  şehvetperestlik,  aşırı  hırs  ve  tutku  duygularını  beynine  yerleştirerek  dalalet  yolunu,  buna  karşılık  da  akıl,  zeka  ve  düşünme  yeteneği  ile  doğruyu  bulabileceği  vicdan,  hoşgörü,  insaf,  erdem  ve  ünsiyet  duygularıyla  ve  özgür  iradesiyle  seçebileceği  hidayet  yolunu  da  yaratmıştır.

Şeytan  denilince  önce  şunu  bilmeliyiz  ki :  Kesinlikle  başka  bir  boyuttan  yaratılmış,  Yahudi  Hahamlarının  din  kitapları  Talmut'a  yazdıkları  ve  oradan  da  halk  kültürüne  aynen  yansıtılmış  olan,  Holivud  Sinemasının  tasvirleriyle  eli  çatal  sopalı,  kuyruklu,  zaman  zaman  kuş,  ayı,  kurt  gibi  istediği  görünümlere  dönüşebilen,  insanlara  savaş  açmış  görünmez  ve  insandan  müstakil,  ontolojik  ve  metafizik  olarak  şeytan  diye  bir  varlık  yoktur.

Kur'anda  ise  Şeytan : Akla,  hukuka, vicdana  aykırı  hareket  eden,  doğrulardan,  iyiliklerden  uzak  olan  her  türlü  kişi,  güç  ve  kurumun  karakteristik  adıdır.  Buna  göre  ya  kötü  dürtülerine  eğilimlerine  kendini  esir  etmiş  insandır,  ya  da  insanın  içindeki  ön  plana  çıkmış  ve  onu  yanlış  yola  yönlendiren  duygularıdır. Bu  nedenle  de  Kur'anda  Bakara  Suresinin  168 - 169.  ayetlerinde : " Ey  insanlar !  Yer  yüzündeki  helal  ve  temiz,  hoş  yararlı  şeylerden  yiyin  ve  şeytanın  adımlarını  izlemeyin. Şüphesiz  o  sizin  için   apaçık  bir  düşmandır.  O  size  yalnızca  kötülüğü,  aşırılığı,  çirkinliği,  hayasızlığı  ve  Allah  üzerine  bilmediğiniz  şeyleri  söylemenizi  emreder. "   İfadeleriyle  insanların  helal,  hoş,  iyi  temiz  olan  şeylerle  hayatlarını  sürdürmeleri,  onları  doğru  yoldan  uzaklaştıracak  olan  olumsuz  duygularının  ( şeytanın ) esiri  olmamaları  ve  böylece  de  her  türlü  kötülükten,  aşırılıktan,  hayasızlıktan  ve  çirkinliklerden  uzak  durmaları  öğüdü  verilmektedir.

Kur'anda  insanlara  iletilmek  istenen  öğütlerin  ve  mesajların  aktarılma  yöntemlerinden  biri  de, bir  tiyatro  sahnesindeymiş  gibi  bazen  cehennemdeki  insanların  konuşturulmasıyla,  bazen  de  Allah,  melek,  şeytan  ve  Adem'in  konuşmalarıyla   canlandırmaktır.  Pek  çok  ayette  olduğu  gibi,  örneğin  Araf  suresinin  11.  ayetinden  itibaren  başlayan  paragrafta  da  şeytanın  da  dahil  edildiği  böyle  bir  canlandırmayı  görmekteyiz. ARAF  11  :  Ve  hiç  kuşkusuz  Biz  sizi  yarattık.  Sonra  sizi  biçimlendirdik.  " Sonra  meleklere ( doğa  güçlerine )  Adem'e ( bilgilendirilmiş  insana )  secde  edin ( boyun  eğip  teslim  olun )  " dedik.  İblis ( şeytan )  hariç  onlar  hemen  secde  ettiler.  O  secde  edenlerden  olmadı.  12  :  Allah  "  Sana  emrettiğim  zaman  seni  secde  etmekten  ne  alıkoydu ? "  dedi.  İblis ( şeytan )  "  Ben  ondan  hayırlıyım  beni  ateşten ( enerjiden )  yarattın  onu  da  çamurdan  yarattın. "  dedi.  13  :  Allah  "  Öyleyse  oradan  hemen  alçal  senin  için  orada  büyüklük  taslamak  olmaz.  Hemen  çık,  sen  kesinlikle  aşağılıklardansın "  dedi.

Daha  devamı  da  olan  bu  ayetler  grubunda  aslında   Adem'e  secde  eden  melekler  ifadesiyle (  Tabiattaki  bütün  doğa  güçlerinin,  havanın,  rüzgarın,  ateşin  kaldırma  kuvvetlerinin,  yağmurun,  sıcaklığın,  enerjinin  insanın  hizmetinde  olacağı  ve  onun  yaşamını  kolaylaştıracağı )  anlatılmakta,  insanın  beyninde  düşüncelerinde  olan  olumsuz  duygularının ( şeytanın )  zaman   zaman  insanı  etkisi  altına  alarak  onu  doğru  yoldan  ayıracağı  anlatılmaktadır. Fakat  bu  anlatım  tekniğinin  inceliğini  kavrayamayıp  düz  mantıkla  yorumlayan  klasik  yorumcular  şeytanı  gerçek  bir  şahsiyetmiş  gibi  lanse  etmekte  ve  üstüne  üstlük  ilave  edilen  uydurma  hadis  ve  rivayetlerle  insanların  inançlarına  yanlış  olarak  yerleştirmektedirler.

Sorunuza  gelince,  gerçekte  şeytanın  Allah'a  karşı  gelmesi  gibi  bir  durum  yoktur.  Çünkü  ayetlerde  yer  alan  konuşmalar  gerçek  değildir.  Bir  temsili  canlandırmadır.  Gerçek  bir  şahsiyet  olarak  şeytan  diye  bir  varlık  da  yoktur,  şeytan  sadece  insanın  beyninde  olan  ve  Allah'ın  fıtri  olarak  yerleştirdiği  enerjiden  olan  olumsuza  yönelik  duygulardır. Allah'ın  yarattığı  hiç  bir  varlık  ile  karşılıklı  konuşması  ve  bir  varlığın  O'nun  emrine  itiraz  etmesi  mümkün  değildir. Yüce  Allah,  ilahlığının  olmazsa  olmazı  bir  gereği  olarak  her  şeyin  ve  her  işin  asıl  yaratıcısıdır.  Dolayısıyla  insanın  sınavdan  geçebilmesi  için  önünde  seçenek  olarak  duran  hayrı  da  şerri  de,  hidayeti  de  dalaleti  de  yaratan  Allah'tır.  Eğer  Yüce  Rabbimiz  Allah,  dalalet   olan  kötülüğün  yolunu  yaratmamış  olsaydı,  o  zaman  o  yola  sevkedecek  şeytan  denilen  kötü  duygular  da,  kötü  yola  düşecek  insan  da,  hesap  gününde  kurulacak  sorgulamaya  da,  insanlara  doğru  yolu  gösterecek  peygamberlere  ve  kitaplara  da  gerek  kalmayacaktı.

Sonuç  olarak  insan,  yeteneklerini,  becerilerini,  güçlerini  yönetebileceği  üstün  bir  yapıdaki  akılla,  şuurla,  öz  benlikle  donatılmış,  doğru  yolu  seçme,  tercih  etme  iradesiyle  de  özgürleştirilmiştir. Bu  nedenle  insan,  dalalet  yoluna  girmeden,  şeytanın  dürtülerine,  nefsine,  hevesine,  bencilliğine,  hırsına,  kaprislerine,  vesvese  ve  arzularına  kendini  esir  etmeden,  Allah'a  ve  Allah'ın  yoluna  sığınmalı,  hayali  şeytan  karakteriyle  kendini  sınırlamamalı, kendi  seçimi  ile  yaptığı  hataların  ve  yanlışın  vebalini  ve  sorumluluğunu  şeytana  fatura  ederek  kurtulabileceğini  sanmamalıdır.  Allah'ın  selamı  ve  rahmeti  üzerinize  olsun... ( Sitemizde  Şeytanı  Kur'an  İle  Tanıyalım  başlıklı  yazımızda  daha  geniş  bilgi  bulabilirsiniz. )

 

Hasan Yilmaz.   06-05-2018  
Cevabiniz icin Tskler

Bir Yanıt Yaz

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et