Soru

Arda Han A.   04-07-2021   31
Selamlar hocam.Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.Uzun zamandır yazı yazmıyordunuz.Cebraille alakalı yazı yazmanız beni mutlu etti.Sorum şu ; kuranda malik olarak geçen karakter gerçekte kimdir?Yaygın inanış gibi bir cehennemin bekçisi midir?

Yanıtlar

Zeki Çelik.   06-07-2021  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  bereketi  üzerinize  olsun !

Malik  sözcüğü,  güce  ve  yönetim  yetkisine  sahip  olmak  demektir. Meleke  fiilinden  türemiştir,  hem  bir  şeylere  sahip  olmayı  hem  de  kuvvetli  olmayı  çağrıştırır. Bu  anlamda  zaman  zaman  “ Melik  “  sözcüğü  de  kullanılır.  Melik  ya  da  malik  olma,  sahip  olunan  şey  üzerinde  istenildiği  gibi  tasarrufta  bulunmayı  gerektirir. Bu  anlamda  mutlak  melik  veya  malik  ise  ancak  ve  ancak  Yüce  Rabbimiz  Allah’tır.  Allah'tan  başka  Kur'anda  Malik  sözüne  atfen  herhangi  bir  ontolojik  varlıksal  karakter  yoktur. Sizin  soru  ile  dikkat  çektiğiniz  Malik  sözcüğü  Kur’anımızda  Fatiha  4,  Yunus  31,  Zuhruf  77,  Nas  2,  Ali  İmran  26.  ayetlerinde  ve  başka  birçok  ayette  de  Melik  şeklinde  yer  alır. Özellikle  Cehennem  bekçilerine  atıf  yaparak  yöneltmiş  olduğunuz  sorunuzdan  dolayı  Malik  sözcüğünün  yer  aldığı  Zuhruf  Suresinin  74 – 78.  ayetlerinin  oluşturduğu  paragraftaki “ Şüphesiz  ki  günahkârlar  cehennem  azabında  süreklidirler.  Kendilerinden  hafifletilmeyecektir.  Onlar  orada  da  ümitsizlerdir. Ve  Biz  onlara  haksızlık  etmedik. Fakat  onlar  şirk  koşarak  yanlış / Kendi  zararlarına  iş  yapan  kimselerin  ta  kendileri  idiler. 77  :  Ve  onlar  seslenirler : “  Ey  Malik !  Rabbin  bizim  işimizi  bitirsin. “   Malik  :  “  Şüphesiz  siz  böyle  kalacaksınız “  dedi. 78  :  Andolsun  ki  Biz  hakkı  getirdik.  Velakin  sizin  çoğunuz  hakkı / gerçeği  çirkin  görüyorsunuz. “  ifadelerinde  gördüğümüz  gibi  günahkârların  ahiretteki  durumlarını  kastettiğiniz  anlaşılmaktadır.

Ayette  yer  alan  “ Malik “  ifadesi  paragraftaki  söz  akışından  anlaşılacağı  gibi  Cehennemin  görevlisidir. Başka  ayetlerde  de  Cehennem  sahneleri  tasvir  edilirken  bir  takım  meleklerin,  zebanilerin  bekçilerin  görev  yaptığından  söz  edilmektedir.  Ama  bunlar  bizim   dünya  hayatı  ile  tasavvur  edebileceğimiz  şekildeki  maddesel  ve  cisimsel  varlıklar  değillerdir.  Kâinatta,  Evrende  ve  üzerinde  yaşadığımız  dünyada  henüz  kıyamet  kopmamış,  bütün  bu  düzen  ortadan  kalkmamış  olduğundan,  bizim  zaman  algımıza  göre  Cehennem  ve  Cennet  oluşturulmamış,  bugüne  kadar  yaşamış  ve  ölmüş  insanlardan  hiç  kimse  de  henüz  Cehenneneme  veya  Cennete  girmemiştir. Ayetteki  konuşturmalar  da  gerçek  değil,  temsili  konuşturmalardır. Yaşam  içerisinde  inananlara  öğüt  olması  bakımından  yapılan  uyarılardır. Bu  cümleden  olarak  Mümin  Suresinin  49.  ayetinde  “ Ve  ateş  içindeki  kimseler,  cehennem  bekçilerine :  Rabbinize  dua  edin  de  bir  gün  olsun  bizden  azaptan  biraz  hafifletsin “  dediler. “  ifadeleri  yer  almakta,  Tahrim  Suresinin  6 – 7. ayetlerinde  “ Ey  iman  etmiş  kimseler !  Kendinizi  ve  yakınlarınızı,  yakıtı  insanlar  ve  taşlar  olacak  bir  ateşten  koruyun.  Ateşin  üzerinde,  Allah’a  karşı  gelmeyen,  kendilerine  emredilenleri  yapan  çetin  ve  kaba  görevli  melekler / güçler  vardır. “  denilerek  görevli  meleklerden  söz  edilmekte,  Alak  Suresinin  15 – 18. ayetlerinde  de  “ Kesinlikle  senin  düşündüğün  gibi  değil !  Eğer  salat  edeni  engellemesine  son  vermeyecek  olursa,  andolsun  perçeminden / saçından  tutup  sürükleyeceğiz.  O  zaman  o  meclisini / örgütünü  çağırsın.  18 :  Biz  zebanileri /  defedicileri,  engelleyicileri  çağıracağız. “ ifadeleri  içerisinde  de  Cehennemdeki  zebanilerden  söz  edilmektedir. Zebani ( tekili  zibniye  dir. ) anlam  olarak  defediciler  demektir.  Araplar  bu  sözcüğü  “ Polis “  anlamında  kullanırlar.  Ayette  konu  edilen  zebani  sözcüğünü  Cehennemdeki  işkenceci,  güçlü,  kaba  şahsiyetler,  melekler  olarak  anlamak  doğru  değildir. Kur’anda  birçok  ayetle  Cehennemdeki  cezalandırmaların  nasıl  olduğu  çok  değişik  ifadelerle  anlatılmakta,  insanlara  önceden  uyarılar  yapılmaktadır. Aslında  ayetlerin  içerisinde  değinilen  vurgularla  aynı  zamanda  kınanan  bazı  suçluların  ve  dünyada  tüm  zamanlardaki  benzerlerinin  işledikleri  suçlardan  dolayı  cezalarının  bir  kısmını  bu  dünyada  iken  bir  takım  aracı  kimseler  ve  olaylar  vasıtasıyla  çekecekleri,  defedicilerin  onların  hakkından  gelecekleri  bildirilmeye  çalışılmaktadır. Üstelik  Vakıa  Suresinin  61. ayetinde  Rabbimiz  ahiret  hayatı  için  mahşer  gününde  bizleri  ve  o  hayatları  tekrar  yaratırken  " Bizim  tahmin  dahi  edemeyeceğimiz  bambaşka  bir  yapıda  ve  belki  de  boyutsuz  bir  şekilde " yaratacağını  söylemektedir. Bu  nedenlerle  Malik  sözcüğüne  doğrudan  doğruya  Cehennemin  bekçisi  veya  herhangi  bir  kişilikle  karakter  olarak  düşünmek  doğru  bir  yaklaşım  olmaz.  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !...

 

Bir Yanıt Yaz

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et