Soru

mehmet k.   22-11-2018   437
Kelime olarak "melek" ne anlama geliyor. saygılar.

Yanıtlar

Zeki Çelik.   24-11-2018  

Değerli  Kardeşim,  Allah'ın  selamı  ve  rahmeti  üzerinize olsun.  Bizden  de  size  saygılar !

Melek  sözcüğünün  anlamı  ile  ilgili  sorunuz,  aslında  toplumumuzda  yüzyıllardır  var  olan  ve  yanlış  bilinen  bir  kavrama  ve  bunun  ardından  oluşmuş  yanlış  inançlara  dikkat  çekmiş  bulunmaktadır. Melek  sözcüğü  çok  eski  tarihlere  kadar  dayanan  yanlış  bir  kavram  ile  hemen  hemen  aynı  anlam  ekseninde  bütün  dinlerde  olduğu  gibi  bizim  dinimizde  de  bugün  hala  bu  yanlış  kavram  eksenindeki  inançlarla  kullanılmakta  ve  yaşanmaktadır.  Bu  yanlış  kavram  ekseninde  neredeyse  bütün  Türkçe  sözlüklerde  "  Tanrı  ile  insan  arasında  aracılık  yaptığına  ve  nurdan  olduğuna  inanılan,  gözle  görülmeyen  manevi  varlık  ve  buna  dayalı  olarak  da  çok  temiz  ve  iyi  huylu  kimse "  diye  tanımlanmaktadır.  Fakat  bu  tanımlamanın  getirdiği  yanlış  inanç  ile  halk  arasında  Cebrail,  Mikail,  İsrafil,  Azrail  isimleri  verilen,  sorgu  melekleri,  katip  melekleri,  arşı  taşıyan  melekler  diye  sınıflandırılarak  inanılan   melek  adındaki  varlıkların,  bizzat  Kur'anın  asıl  anlatmak  istediği  ve  vermek  istediği  mesajlarının  aksine,  Allah'ın  varlığına  ve  hükmüne  ortak  edildiğinin  farkına  varılamamaktadır.

Aynı  anlamlar  ekseninde  Yahudilik  ve  Hristiyanlıkta  da  tarih  boyunca  İbranice  "  Mal'akh "  adı  verilen  ve  Mikail,  Gabriel,  Rafael,  Uriel,  Malah  Hamavat ( ölüm  meleği )  denilen,  Tanrı  tarafından  belirli  görevleri  yerine  getirmek  için  nurdan  yaratılan,  kanatlı,  günahsız,  bazen  insan  görünümüne  girebilen  Tanrının  hizmetçileri  olup  göksel  varlıklar  olduğuna  inanılır.

İletişimin  yetersiz  ve  çok  kısıtlı,  masal  ve  hurafe  anlatımları  ile  bunlara  inancın  çok  yaygın  olduğu,  bilim  ve  teknolojinin  adeta  olmadığı,  dünyanın  dahi  yuvarlak  olduğunun  bilinmediği,  enerjinin,  enerji  çeşitlerinin  ve  bunlar  arasındaki  değişimin  ve  etkileşimin,  Fizik,  Kimya,  Biyoloji,  Uzay  bilimleri  kanunlarının  bilinmediği,  maddenin  atomik  ve  moleküler  yapısından,  elektro  manyetik  radyo  dalgalarının  varlığından  haberin  dahi  bulunmadığı,  Müslümanlığın  ilk  dönemlerinde  yapılan  Kur'an  ayetlerinin  tefsirlerinde,  aynı  eski,  ilkel  anlayış  ekseninde  biz  Müslümanların  da  melek  konusundaki  kavram  ve  inançları  yanlış  oluşmuştur.

Halbuki  bütün  bu  inanç  ve  yanlış  kavramlardan  farklı  ve  Kur'anın  asıl  mesajına  ve  ruhuna  uygun  olarak,  Kitabu'l  Ayn, Tehzib,  Müfredat,  Keşşaf  gibi  kaynakların  aktardığına  göre  Arap  Dilbilim  uzmanları  " Melek "  sözcüğünün  kökeni  ile  ilgili  altı  farklı  tespitte  bulunmuşlardır.  Bu  tespitlerden  en  isabetli  olarak  görülen  iki  tespitle  de  belirtilen  açıklamalar,  Kur'an  ayetlerine  en  uygun  tanımları  oluşturmaktadır. Bu  iki  tespite  göre  "  Melaike "  ( Melekler )  ve  bunun  tekili  olan  "  Melek "  sözcükleri,  "  uluk "  ve  "  melk "  olmak  üzere  iki  kökenden  gelmektedir.

Allah'tan  gönderilen  elçi ( haberci )  anlamını  taşıyan  "  uluk "  sözcüğü,  zamanla  başına  " m " ( mim )  harfini  ek  olarak  alıp,  elif  ve  lam  harflerinin  de  yer  değiştirilmesi  ile  aslı  "  me'lek "  olduğu  halde  " mel'ek "  yapısına  dönüştürülmüştür.  Allah'tan  gelen  elçi,  haberci  anlamında  isim  olarak  kullanılmaya  başlanmıştır.  Ve  sonunda  da  sözcük  " Melek "  şeklini  almıştır.

Kuvvet,  Allah'ın  yönetim  gücü  anlamında  olan  "  melk "  kökünden  türetilmiş  olan  " melek "  sözcüğünde  ise  " m " ( mim  )  harfi  ek  değil,  sözcüğün  kendi  yapısındandır. Mülk,  malik,  melik  gibi  sözcükler  de  bu  kökten  türetilmişlerdir. Kur'anda  iki  ayette  tesniye ( ikili )  oniki  ayette  tekil,  diğer  ayetlerde  de  " melaike " ( çoğul )  olarak  yer  alan  " melek "  sözcüğü,  tek  bir  varlığı  ifade  etmeyip,  Allah'ın  haberleri  olan  Kur'an  ayetleri   ve  değişik  varlıkları,  ( insan  beyninde  olan  iyi  veya  kötü  bütün  duygular ) zihinsel  ve  doğal  güçler  için,  bazı  ayetlerde  haber  iletici  elçiler,  bazı  ayetlerde  de  yönetim  güçleri  anlamında  kullanılmıştır. Sözcüğün,  Kur'anda  hangi  anlamda  kullanıldığı,  yer  aldığı  paragrafın  ve  cümlenin  söz  akışından  ayırt  edilebilmektedir.

Yüce  Rabbimiz  Allah,  Evreni,  Kainatı,  Dünyamızı  ve  üzerinde  bulunan  canlı  cansız,  görülebilen,  görülemeyen  bütün  varlıkları  madde  ve  enerji  olmak  üzere  iki  kökenden  yaratmıştır.  Evrendeki  bütün  hayatın  akışı  ile  olaylar  da  bu  iki  kökenin  birbiri  ile  etkileşmeleri  ve  dönüşümleri  ile  ve  bu  dönüşümler  de  Allah'ın  koyduğu  hüküm,  kanun,  ilke,  kural,  ölçü  ve  tek  cümle  Sünnetullah  ile  yürümektedir. Her  bir  olay,  her  bir  etki,  bir  sonraki  olayın  nedeni  olmaktadır. Dolayısıyla  halk  arasında  insanların  inandığı  gibi  Allah'ın  hükümlerine  ortak  olacak  melek  adı  verilen  ontolojik  ( varlıksal )  ve  metafizik  ( fizik  ötesi ) ( doğa  üstü )  zaman  zaman  da  üç  boyutlu  fiziksel  ve  nesnel  olarak  görünebilen  varlıklar  yoktur. Doğada  bulunan  bütün  kanunları  ve  o  kanunların  gerektirdiği  değişimleri  yerine  getiren  güçler ( sıcaklık, ısınma,  yanma,  genleşme,  basınç,  rüzgar,  yağmur,  fırtına,  boran,  kaldırma  kuvveti,  mıknatıslanma,  manyetik  alan  etkileşimleri,   elektrik  akımı  enerjisi  ve  dönüşümleri..... )  hepsi  de  Allah'ın  oluşturduğu  yönetim  güçleridir,  melekleridir.  Bugünkü  teknolojinin  geldiği  noktada,  akıllı  telefonlarla  sesli  ve  görüntülü  iletişimi  sağlayan  ve  uzay  boşluğunda  bulunan  atom  altı  parçacıklarının  ve  karşıt  maddelerin  oluşturduğu  ve  ulaştırdığı  elektro  manyetik  radyoaktif  dalgalar  da, insan  beynine  fıtri  olarak  yerleştirilmiş  olan  bellek  hücreleri  de  Allah'ın  oluşturduğu  haberleşme  ve  iletişim  kolaylığını  sağlayan  melekleridir.  Bu  konuda  sitemizde  "  Kur'anda  Melek  Kavramı "  başlıklı  yazımızda  Kur'an  ayetleri  ile  birlikte  çok  daha  kapsamlı  ve  ayrıntılı  bilgi  bulabilirsiniz. Allah'ın  selamı  ve  rahmeti  üzerinize  olsun !...

 

Bir Yanıt Yaz

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et