KONULAR

KABİR ZİYARETİ VE ÖLÜLERLE KONUŞMA

Toplumumuzda,  Cuma  günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde,  ataların  geleneği   ile  vefat  etmiş  olan  yakınlar  veya  büyükler  için  kabirlerin  ziyaret  edilmesi  ile  büyük  bir  sorumluluğun  ve  görevin  yerine  getirildiği,  böylece  vicdanları  rahatlatarak ...

  23.03.2019
  1670

KOVULMUŞ ŞEYTANDAN ALLAH'A SIĞINMAK

Yüzyıllardır  Kur'anı  kendi  dilinden  anlamak  üzere  okutturulmayan,  bu  nedenle  büyük  çoğunluk  tarafından  içinde  nelerin  olduğunu  bilmeyen  Müslüman  toplumları,  Dinini,  inancını,  bizzat  Kur’an  ayetleriyle  değil  de  Mezhep,  Tarikat  ve  Cemaatlerin  rivayet,  hadis  ve  ul ...

  15.03.2019
  2178

İSLAM'IN ŞARTI BEŞ MİDİR ?

Çocukluğumuzdan  itibaren  mahalle  Kur’an  kurslarında,  ilkokulun  din  derslerinde  İslam’ın  şartının  beş,  imanın  şartının  da  altı  olduğu  öğretilmeye  ve  ezberletilmeye  başlanır,  yetişkin  olduğumuzda  da  Cami  kürsüleri  ve  ilâhiyatçı  ekran  konuşmacılarında  da  sıklıkla  aynı  ...

  11.02.2019
  1301

TERKEDİLMESİNDEN KORKULAN PEYGAMBERİN SÜNNETİ NEDİR ?

Bugün  Anadolu’da  ve  neredeyse  bütün  Müslüman  toplumlarında  yüzyıllardan  beri  gelen  kökleşmiş  bir  inançla,  Allah’ın  Hakk  Dini  İslam’ın  yerine  Peygamber’in  de  sanki  Allah’ın  ortağı  imiş  gibi,  terkedilmesinden  korkulan  Peygamber’in  Sünneti,  Sünneti  Seni ...

  16.01.2019
  1372

YEDİ KAT GÖK MASALLARI

Dinimizin  temel  ve  yegâne  kaynağı  Yüce  Kitabımız  Kur’anda,  çokluktan  kinaye  olarak  dünyamızın  içinde  bulunduğu  Evrenin  ve  uzayın  azametini,  zenginliğini  ve  büyüklüğünü  ifade  etmek  üzere  “ Yedi  kat  gök “ ,  Allah'ın  ayetlerini  inkâr  eden  ve  bu  n ...

  09.01.2019
  5968

HALİFE ALİ VE ŞİİLİĞİN DOĞUŞU

Kur’anı  ve  dinimizin  tarihini  merak  ederek  anlayarak  okumadığından,  Allah’ı, Peygamberini  ve  İslam’a  büyük  hizmetlerde  bulunmuş  sahabeleri  yeterince  tanımaktan  uzak  olan  ve  Müslüman’ım  elhamdülillah  diyen  insanlarımıza  Ali  kimdir  diye  soracak  olursak,  çok  az  bir  or ...

  11.12.2018
  1353

İBRAHİM PEYGAMBERİN ÖLÜP DİRİLEN KUŞLARI

Bu  yazıma  bir  Bektaşi  fıkrası  ile  başlamak  istedim. “  O  güne  kadar  hiç  camiye  gitmemiş  olan  Bektaşi  torunlarından  Hüsmen,  aklına  düşmüş,  özenmiş  ve  yıllar  sonra  camiye  gitmeye  karar  vermiş. İmam  Efendi  de  Minberde  o  gün  Namazı  ve  namaz  için  gerekli  olan  abde ...

  23.07.2018
  2765

KUR'ANI MUKABELE İLE HATİM ETME GELENEĞİ

İlâhiyatçı  ekran  yıldızı  konuşmacılarının,  din  görevlilerinin  ve  müfessirlerin  büyük  çoğunluğunun  bu  ay  Kur’an  ayıdır,  Kitabımıza  sahip  çıkalım,  bol  bol  okuyalım,  hatim  edelim  dediği,  imam  ve  hafızların  çok  yoğun  bir  mesai  içine  girdiği,  fakat  sonuçta  ve  görünür ...

  01.06.2018
  1508

NUH'UN GEMİSİ VE TUFAN !

Nuh  Peygamber,  Yahudi  din  kaynakları  Eski  Ahit  Tevrat’ın  Tekvin,  Tora,  Çıkış,  Levilliler,  Tesniye,  Hristiyan   din  kaynakları  Yeni  Ahit   Kanonik  ve  Apokrif  İnciller  ve  bunların  müşterek  dini  kitapları  Kitabı  Mukaddes  anlatımlarında,  rivayetlerle  en  geniş  yer  tutan ...

  12.05.2018
  2346

RİSALE İ NUR'DA SIRLAR VE KERAMETLER !

Yazımıza,  Yüce  Rabbimiz  Allah’ın  Furkan  Sûresinin  30. ayetinde,  Kur’anı  hiçbir  şey  anlamadan  sadece  Arapçasını  okuyup  hatim  ettiğini  zanneden  ve  yanlış  olarak  ölülere  bağışlama  alışkanılığına  inandırılan  mütedeyyin  kardeşlerimiz  de  dahil  “ Benim  ümmetim  şüphe ...

  10.04.2018
  3389

PEYGAMBERİMİZİN HİRA MAĞARASI HİKAYESİ

Mekke  Şehrinde  bulunan  Kâbe,  Yüce  Rabbimizin  de  bizzat  evim  ( Beytullah ) ( Mescid i Haram )  diyerek  bütün  dünya  insanları   için  açık  tutulmasını, Tevhidin  ( Allah’ı  birlemenin ) ( Lailâhe illallah )  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  deme  bilinci ...

  24.03.2018
  4095

HIZIR KİMDİR VE GERÇEK MİDİR ?

İnsanoğlu  yaşamında,  hayatının  her  döneminde  zaman  zaman  çok  değişik  konularda  sıkıntılarla,  açmazlarla,  çözümsüzlüklerle  karşı  karşıya  gelmektedir.  Bu  açmazından  da  en  kısa  zamanda  kurtulmayı  istemekte,  çaresiz  kaldığında  da  birilerinin,  bir  gücün,  bir  elin  yardım ...

  09.03.2018
  1344

TASAVVUF DİNİNDE SIRLAR VE KERAMETLER

Din,  doğruyu  ve  güzeli,  ahlâkı  ve  adaleti,  sevgiyi  ve  barışı,  huzuru  ve  mutluluğu,  üretimi  ve  paylaşmayı  toplumların  yaşamına  hakim  kılmalıdır. Bu  nedenle  insanın  yaratılışından  bu  yana,  Allah  katında  bu  hedeflere  ulaştırabilecek,  birlikte  yaşama  kurallarını  sadec ...

  01.03.2018
  3481

KUR'ANDA MAYMUNLAR CEHENNEMİ

İnsanlaşan  maymunları  veya  maymunlaşmış  insanları  anlatan,  özünde  muktedirin,  gücü  elinde  tutanın  zulmünü  aktaran,  Amerikan  Holivut  sinemasının  bilim  kurgu yapımı  “  Maymunlar  Cehennemi “  filmleri  serisini,  neredeyse  bütün  dünya  insanlarının  büyük  çoğunluğu  bilmektedir ...

  22.12.2017
  1651

İSLAMDA İBADETİN SÜREKLİLİĞİ ESASTIR

İnsan  yaşamının,  sağlığının  ve  canlılığının  sürekliliği  için  nasıl  ki  sürekli  ve  dengeli  bir  beslenme  gerekiyor  ise,  insanlık  erdeminin  sağlanabilmesi  ve  ayakta  tutulabilmesi  için  de  Allah’a  olan  bağlılığın,  kulluğun,  ibadetin,  inançtaki  samimiyet  ve  kararlılığın  ...

  18.12.2017
  1545

MEVLİT KANDİLİ VE KUR'ANDA OLMAYAN GECELER

Müslümanların  din  adına  doğru  olarak  bildikleri  halde,  aslında  yanlış  olarak  yaşatıldıkları  ve  Allah'la  aldatıldıkları  konulardan  biri  de  özellikle  Tarikat  ve  Tasavvuf  çevrelerince  "  mübarek "  denilen  bazı  günler,  geceler  ve  aylarla,  bu  ayların  ...

  29.11.2017
  2825

ABDEST ALMANIN DİNİMİZDEKİ YERİ

Dinimizin  yegâne  ve  ana  kaynağı  Kur’anda,  dinin  temelinin  anlayarak  Kur'anı  okumak  ve  salat  ( destekleşme,  paylaşma,  dayanışma,  yardımlaşma,  dine  arka  çıkma  öğrenme  öğretme,  dua  ile  destek  ve  yardım  isteme  olduğu ) belirtildiği  halde,  bunun  yeri ...

  25.11.2017
  1871

DİNDEKİ YANLIŞLIKLAR VE HURAFELER

Dinimizin  yegâne  kaynağı  Kur’andır.  Enam  Sûresinin  38. ayetinde  "  Biz  bu  kitapta  hiç  bir  şeyi  eksik  bırakmadık "  denildiği  gibi,  Allah  katındaki  Hakk  Din  ve  dosdoğru  yol  adına  ne  gerekiyorsa  hepsi  Kur'andadır.  Kur'an  tertil  ve  tedebbüre  d ...

  16.11.2017
  1369

BAŞLIKLAR

TAKİP ET