KONULAR

HADİSLERLE YAŞANAN DİN !

Bugün  gerek  ülkemizde,  gerekse  diğer  İslam  ülkelerinde,  herhangi  bir  zeminde  veya  ekran  önünde  din  adına  konuşanların  neredeyse  tamamı  Kur'anın  önüne  geçirdikleri  hadislerle  konuşmakta,  kamu  vicdanında  ve  mantığında  en  saçma  olduğu  kabul  edilen  hadisler  dahi  ...

  26.10.2017
  1663

EVRENİN VE DÜNYANIN YARATILIŞI

Yüce  Kitabımız  Kur'anda  Nuh  Sûresinin  17. ayetinde  "  Vallahu  enbetekum  minel  ardi  nebata "  ifadeleriyle  Allah’ın  yeryüzünde  topraktan  bir  bitki  olarak  bitirdiğini  söyleyerek  yarattığı  ve  aşama  aşama  geliştirerek  akıl,  vicdan  ve  irade  verdiği  ve  ...

  15.10.2017
  1867

FATİHA SURESİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

Elimizdeki  Kur’an  Mushafının  ilk  sahifesinde  bulunan  fakat  aslında  nüzul  sırasına  göre  Müddessir  Sûresinin  ayetleriyle  bağlantılı  olarak  Peygamberimize  beşinci  sırada  vahyedilen,  Peygamberimizin  adına  sonradan  uydurulan  hadis  ve  rivayetler  dayatmasıyla,  birçok  konudak ...

  08.10.2017
  2436

KUR'ANI NÜZUL SIRASIYLA ANLAMAK

Kur'an,  Allah'tan,  elçisi  Muhammed  ( a.s. ) a  vahyedilen  kitabın  özel  adıdır.  Sözcüğün  kök  anlamı  "  birikip  dağılma "  dır. Buradan  yola  çıktığımızda  ise  harflerin  birikerek  sözcüklere,  sözcüklerin  cümleye  dönüşmesi  ve  bunların  aktarılabilmesi  için  okumak  da  ...

  04.10.2017
  1802

CUMA GÜNÜ VE CUMA NAMAZI

Gecenin  gündüzü,  gündüzün  geceyi  kovaladığı,  hayatın  sürüp  gittiği,  zamanın  dilimlerinden  biri  olarak  bilinen  haftanın  yedi  gününden  bir  günü,  aslında  ibadetin  sürekliliği  esas  olduğu  halde,  Allah’a  inandıklarını  söyleyen  insanlarca,  ö ...

  20.09.2017
  1905

ATALARIN DİNİNE BAĞLILIK

Bugün  Kur’anın  doğrularını,  Allah’ın  Hakk  Dinini  anlatıp,  insanların  içinde  bulunduğu  yanlışlardan  arındırmaya,  Allah’ın  Tevhit  dini  ile  “ La  ilâhe  illallah “  Allah'tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  şuurunu  yerleştirmeye  çalışanların  kar ...

  17.09.2017
  1318

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  şekilde  Allah'a  ortak  koşulmaması  gereken  Tevhit  dinidir.  İnsanlık  tari ...

  13.09.2017
  7076

DİNİMİZDE KURBAN KESMENİN ASLI NEDİR

Ülkemizde,  son  yıllarda  özellikle  dikkat  çekici  bir  şekilde  çok  büyük  para  ve  kazanım  transferinin  yoğunlaştığı,  vakıfların,  derneklerin,  sosyal  yardım  kurumlarının  daha  kolay  gelir  elde  ettiği  bir  araç  olarak  artmış  olan  Din  sömürüsünün  vazgeçilemez  ve  en  öneml ...

  28.08.2017
  1663

ORUÇ VE GETİRDİKLERİ

Ülkemizde,  her  Ramazan  ayı  yaklaştığında  köylerde,  kentlerde,  çarşıda  pazarda,  çalışma  hayatında  iş  yerlerinde,  camilerde,  evlerde,  farklı  farklı  düşüncelerle,  beklenti  ve  heyecanlarla,  insanlarda  bir  oruç  muhabbetidir,  telaşıdır,  hazırlığıdır  başlar. Çoğunlukla ...

  22.05.2017
  3151

SEVR MAĞARASININ BEKÇİLERİ

Doksanüç  yaşındaki  annemin  evinin  bir  duvarında,  yıllardır  indirttiremediğim  camlı,  çerçeveli  bir  tablo  var. Tabloda  içinden  nur  ( ışık )  saçılan  ve  ağzı  örümcek  ağı  ile  kapatılmış,  önünde  de  iki  güvercinin  yuva  yapıp,  yumurta  bıraktığı  bir  mağara  resmedilmiş. Bu  ...

  20.05.2017
  1948

KUR'ANA GÖRE İBADET NEDİR ?

Ülkemizde  bugün,  birisi  dindar,  dinine  bağlı,  ibadet  eden,  dine  yönelen,  hatta  Müslüman  denilince,  kadınlar  için  ilk  akla  gelen,  tesettüre  girmiş,  başını  örtmüş,  erkekler  için  de  camiye  gidip  namaz  kılan  olduğudur.  Başı  açık  kadınlar  için,  Camiye ...

  12.05.2017
  2633

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Sûresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği   gibi,  bu  dünya  yaşamında  nefes  alma,  görme,  işitme,  yeme,  içme,  beslenme  ve  çevre  ile ...

  09.05.2017
  13122

YALANLARLA YAŞANAN DÜNYA VE KUR'AN

Dinimizin,  imanımızın  yegâne  kaynağı  olan  kitabımız  Kur’anda,  Ahzap  Sûresinin  70. ayetinde “ Ey  iman  edenler !  Allah’tan  korkun  ve  doğru  söz  söyleyin. “  denildiği  halde,  bu  ciddi  uyarıdan  çoğunluğumuzun  haberi  bulunmamaktadır. İçinde  bulunduğumuz  zaman  ...

  05.05.2017
  1209

HANGİ CEMAAT ?

Günlük  hayatımızda  çevremizde,  her  ortamda,  her  zeminde  cemaat  sözcüğünü  çok  sıklıkla  duymaktayız. Tanıdığımız  veya  tanımadığımız  pek  çok  kişinin,  kıyafet,  davranış,  konuşma  ve  insanlara  karşı  olan   tepkisel  yaklaşımlarındaki  farklılıklar  veya   gruplar  halinde  hareke ...

  30.04.2017
  1835

PEYGAMBERİMİZİN ÇOK EŞLİ AİLE HAYATI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  İslam’ı  küçük  düşürmek,  zayıf  ve  değersiz  göstermek,  karşısında  olup  aşağılamak  isteyenler,  her  dönemde  olduğu  gibi  bugün  de  Peygamberimizin  hayatına  saldırmaktadırlar.  Peygamberimizin  vefatından  sonra  ona  iftiralar  ile  saldırıda  bul ...

  14.04.2017
  1626

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI VE KUR'AN

Müslüman  toplumlarında  insanların  İslamla  beraber  olabilmeleri,  İslamla  tanışabilmeleri  için  ilk  şart  olarak  "  Eşhedüenlailâhe  illallah  ve  eşhedüenne  Muhammeden  abduhu  ve  resuluhu "  dedirttirilir  ve  bu  ifadedeki  yalancı  şahitlik  ile  denilenin  anlamı  da  hiç  bilinmed ...

  09.04.2017
  1379

MEVLİT OKUNMASI DİNİ BİR İBADET MİDİR ?

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  yüzyıllardır  O’nun  bize  emanet  ettiği  Kur’anın  boynu  büküktür. Furkan  Sûresinin  30. ayetinde   hesap  günündeki  temsili  bir  konuşmanın  bilhassa  Peygamberimizin  tanıklığı  ile   ağzından  şikâyetçi  olacağının  nakledildiği  “ Benim  ümme ...

  03.04.2017
  1758

HESAP GÜNÜ VE SORGULAMA

Yüce  Allah,  bize  göre  sınırsız  ve  çok  çeşitli  nimetlerle  donattığı  yeryüzünde,  bu  nimetlerden  yararlansın  ve  belli  bir  süre  yaşasın,  Kâinattaki  kurulmuş  olan  muazzam  düzene  tanık  olsun,  bu  düzeni  ve  nimetleri  sağlayan,  Yaratan  Rabbine  kulluk ( ibadet )  etsin,  ni ...

  23.03.2017
  1948

BAŞLIKLAR

TAKİP ET