Soru

Uğur Ö.   05-05-2019   305
Hocam öncelikle çok teşekkür ederim soruma cevap verdiğiniz için.Ve Allah razı olsun sizden..İnsanları düşünmeye ve sorgulatmaya sevk ediyorsunuz.Kitabımız öyle bir kitap ki her okuyan bilgisine göre farklı anlayabiliyor..Doğru sorgulayıp iyice süzebilmek mesele.Ve neredeyse tüm yazılarınızı okudum.Şuan teknolojinin ve bilgilerin daha ileri olduğu bir zamanda kuranı anlamlandırmak yazılarınızla parallelik gösteriyor..Evet şu an Evrende bir enerji var.Ve bu enerji herşeyi yönetebiliyor,değiştirebiliyor,var edebiliyor,yok edebiliyor.Ben bu enerjiye Allah diyorum.Başkaları bu enerjiye ne derse desin.Benim tanrım Allah.Hocam şöyle bir soru sormak istiyorum.İnsanlarımızı özellikle benim gibi gençleri (22 yaşındayım) sorgulamak ve düşünmek için neler tavsiye edersiniz ?

Yanıtlar

Zeki Çelik.   06-05-2019  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  bereketi  üzerinize  olsun !

İslam’ın  ve  Kur’anın  Hak  dini  adına  Allah’a  ve  O’nun  yegane  kaynağı  olan  Kur’ana   yönelmiş,  yanlışlardan  ve  hurafelerden  arınmış, aklını  kullanarak,  sorgulayarak  çağdaş  düşünebilen  genç  kardeşlerimizin  sayısının  artması,  yarınlarda  dosdoğru  yaşanabilecek  Kur’anın  Hak  dini  için  bizleri   umutlandırmakta,  şevkimizi  ve  heyecanımızı  arttırmaktadır. Sizi  de  ben  bu  dosdoğru  yola  girmiş  olarak  görüyorum  ve  kutluyorum.  Yüce  Rabbimizin  de  yolunuzu  açacağına  ve  sizi  menzile  mutlaka  ulaştıracağına  bütün  kalbimle  inanıyorum.  Ayrıca  benim  için  güzel  temennilerinize  de  teşekkür  ederim. Belirttiğiniz  gibi  yüce  kitabımız  Kur’an,  kıyamete  kadar  bütün  zamanlarda  dünya  insanlarının  ve  toplumlarının  hayatında  olabilecek,  hükmedebilecek,  anlatımları  ve  içeriği  ile  başlı  başına  mucize  olan  evrensel   bir  öğüt  kitabıdır.

Ancak  bu  kitaptan  gereği  gibi  yararlanabilmek  için,  tıpkı  ana  okulundan  başlayarak  kademe  kademe  yüksek  öğrenime  kadar  kişinin  eğitim  gelişmesine  benzer  şekilde,  sabırla,  azimle,  samimiyetle,  çabalarla  eğitim  sürecine  gereksinim  bulunmaktadır. Yüce  Rabbimiz  Allah, göz,  kulak,  kalp  ve  beyin  ile  üretebileceği  düşünce  olmak  üzere  insana  dört  devasa  duyu  organını  bahşetmiştir.  İnsan  bu  dört  duyu  organını  bütünleştirebildiği,  gözüyle  görebildiği,  kulağıyla  işitebildiği,  kalbiyle  hissedebildiği,  düşünce  evrimini  tamamlayarak,  aklını  kullanarak,  sorgulayabildiği  ölçüde  Kur’andan  gerektiği  gibi  yararlanabilir. Hz. İbrahim,  peygamber  olduğu  halde  mutmain  olabilmek  için  Allah’tan  bu  dört  duyu  organını  nasıl  kullanması  gerektiğinin  yolunu   göstermesini  istemiştir. Şimdi  sizin  de  böyle  bir  istek  içinde  olduğunuzu  görüyorum. Ama  hiç  endişe  etmeyin,  Allah  size  bu  yolun  vesilelerini  mutlaka  karşınıza  çıkaracaktır. 

Size  bu  yolda  ben  neler  önerebilirim ?  Öncelikle  şunu  belirtmeliyim  ki  evlerimizdeki  Kur’an  Mushaflarının  Arapça  veya  meal  yazılımlarındaki  Surelerin  ve ayetlerin  sıralaması,  ayetlerin  Peygamberimize  vahiy  ediliş  sırasına  göre  değildir. Bundan  dolayı  bu  Mushaflardan  Kur’an  bütünlüğünün  kavranması  okuyucu  için  zorlaşmakta,  ister  istemez  kafalarda  değişik  sorular  ve  istifhamlar  oluşmaktadır.  Bir  Surenin  içerisindeki  her  paragrafta  konu  anlatımlarının  değişmesi  de,  okuyucunun  “  Ben  Kur’anı  okuyorum  amma  bir  şey  anlayamıyorum “  yargısını  doğurmaktadır.

Kur’anın  anlatım  tekniklerine  baktığımız  zaman,  içerisinde  herkesin  bir  okuyuşta  kolaylıkla  anlayabileceği  ve  hemen  hemen  bütün  çeviri  meallerinde  de  aynı  ifadelerin  yer  alabileceği  muhkem  ayetler,  bir  de  müteşabih  denilen  ve  birden  fazla  sayıda  anlam  karşılıkları  bulunan,  mecazi  ve  birçok  edebi  sanatların  içinde  yer  aldığı,  çevirmenden  çevirmene  göre  farklı  yorumlanabilecek  ayetler  bulunmaktadır.  Okuyucu  öncelikle  müteşabih  ayetler  üzerinde  fazla  zaman  harcamadan,  kolaylıkla  anlayabileceği  ve  aklında  tutabileceği  muhkem  ayetler  üzerinde  yoğunlaşmalıdır.  Allah’ın  Hak  Dini  İslam’ı  ve  Tevhit  öğretisini  basamak  basamak  öğütlerini  basitten  komplike  ayetlere  doğru  da  kavrayabilmek  isteyen,  araştıran,  sorgulayan  ve  aklını  kullanabilen  her  mümin  ise,  Kur’an  bütünlüğü  içerisinde  Sureleri  mutlaka  nüzul  (  Peygamberimize  paragraf  paragraf  indiriliş ) sırasına  göre  olan  bir  kitaptan  okumalıdır.  Bakara  Suresinin  286. ayetinde  belirtildiği  gibi  Yüce  Rabbimiz  Allah,  hiç  kimseye  kapasitesinin  üzerinde,  taşıyabileceğinden  fazla  yük  yüklemez  ve  hiç  bir  kimseyi  de  Kur’anın  bütünlüğünü  kavraması  için  de  zorlamaz.  Ancak  kişinin  samimiyetle  bu  yolda  göstereceği  çabaları  değerlendirilir.

Bu  açıklamaların  yanı  sıra   Youtube’da  yer  alan  pek  çok  değişik  kişinin  video  konuşmalarını  vakit  buldukça  konu  konu  izlemenizi,  doğru  da  olsa,  yanlış  da  olsa  yazılı  eserleri  takip  etmenizi  ve  sadece  kendi  aklınızın  süzgecinden  geçirerek  bir  sonuca  varmanızı  önerebilirim. Ve  bunların  yanı  sıra  en  önemlisi  de  Kur’anda  Araf  Suresinin  164.  ayetinde  “  Ve  hani  onların  içlerinden  bir  ümmet,  Allah’ın  helak  edeceği,  ya  da  çetin  bir  azapla  azap  edeceği  bir  topluma  ne  diye  öğüt  veriyorsunuz ?  dediği  vakit,  o  uyarıda  bulunanlar  da  dediler  ki :  Rabbinize  karşı  mazeret  olsun,  bunlar  da  Allah’ın  koruması  altına  girsinler  diye. “ ifadeleriyle  belirtildiği  gibi  her  müminin  mahşer  gününde  Allah’ın  huzurunda  bulunduğu  zaman,  hiç  olmazsa  kendi  öğrendiği  ve  yakınlarıyla  paylaşmasının  sonucunda,  birkaç  kişi  de  olsa  belki  onlar  da  kurtuluşa  ererler  diye,  ben  de  bu  ayetin  uyarılarına  göre  hareket  ettim  bahanesine  sahip  olunmasını  önerebilirim.

Maalesef  içinde  bulunduğumuz  zamanda  İslam’ın  ve  Kur’anın  Hak  dini  değil,  büyük  çoğunlukla  Kur’an  dışında  uydurulmuş  dinler  yaşanmaktadır. Dolayısıyla  mümin  Din  adına  önüne  konulan  her  konuda,  her  kavramda,  her  amel  şeklinde  ve  ritüelinde  uyanık  olmalı  ve  mutlaka  bunları  Kur’an  içerisinde  araştırarak  test  etmelidir.  Size  giriştiğiniz  bu  dosdoğru  yolun  arayışında  Allah’tan  kolaylıklar  ve  başarılar  dilerim.  Allah’ın  selamı,  rahmeti,  bereketi  ve  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !

Bir Yanıt Yaz

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et