TÜM SORULAR

Soru

Mustafa K.   28-12-2023   29

Zeki bey hayırlı günler. Kuranı kerimin iniş sırasına göre olan tefsirini hangi yazarı tavsiye edersiniz. Allah razı olsun.

Yanıtlar

Zeki Çelik.      29-12-2023  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı  ve  rahmeti   üzerinize  olsun !

Yüce  Rabbimiz  Allah’ımızı,  Kur’an  ayetleri  ile  daha  doğru  ve  yeterince  tanıyabilmek,  Peygamberimizin  23  yıllık  Risaletindeki  büyük  bir  sabır  ve  özveri  ile  verdiği  çok  çetin  mücadelesinin  ayrıntılarını  kademe  kademe   anlayabilmek  ve  büyüklüğünü  algılayarak  O’nun  mümtaz  şahsiyetini  ve  güzel  ahlâkını  içselleştirebilmek,  Kur’an  bütünlüğü  içerisindeki  Allah’ın  Hakk  dini  İslam’ı  ve  Tevhit  öğretisini,  basamak  basamak  öğütlerini  kavrayabilmek  için,  araştıran,  sorgulayan  ve  aklını  kullanabilen  her  Mümin'in,  Ayetleri  ( Peygamberimize  indiriliş,  vahyediliş  /  nüzul  ) sırasına  göre,  önce  içinde  bulunduğu  paragraf  bütünlüğü  içerisinde,  öncesinde  ve  ardında  bulunan  diğer  ayetlerden  bağını  koparmadan,  ardından  da  o  benzer  ayetlerle  Kur'an  bütünlüğü  içerisinde  tedebbür  ile ( aynı  konuların  yer  aldığı  ayetlerin  de  öncesine  ve  ardına  dikkat  edilerek,  arka  arkaya  tertillenerek,  düzene  sokularak )  okuması  gerekir. Nisa  Sûresinin  82. ayetinde  "  Onlar  hala  Kur'anı  arka  arkaya  dizerek  gereği  gibi  düşünmezler  mi ? "  ifadeleriyle  belirtilerek  Rabbimizin  yapmış  olduğu  uyarı,  bugün  evlerimizde  bulunan  ve  Fatiha  Sûresi  ile  başlayan  ne  Osman  Mushafını  hazırlayanlarca,  ne  de  bu  Mushafa  göre  hüküm  oluşturan  bugünün  ünlü  İlâhiyatçılarınca  da  dikkate  alınmamıştır. Siz  de  anlaşılan  o  ki,  Kur’anımızın  ve  Dinimizin  doğru  anlaşılabilmesi  için  bu  ayrıntıların  öneminin  farkına  varmışsınız  ki  bizden  kaynak  önerisinde  bulunmamızı  talep  etmişsiniz.

Biz  bu  konunun  ayrıntılarını,  önemini  ve  nedenlerini  sitemizde  “  Kur’anı  Nüzul  Sırasına  Göre  Anlamak “  başlıklı  makalemizde  oldukça  kapsamlı  olarak  açıkladık. Kur’an  ayetleri,  Peygamberimize  yirmi  üç  yıllık  Risalet  hayatında,  öğrenmenin  ve  kavramanın  daha  kolay  olabilmesi  için  önceleri  beş  veya   altı  ayet,  zaman  ilerledikçe  de  sayıları  arttırılarak  bölüm  bölüm,  paragraf  paragraf,  Kur’anın  ifadesiyle  necm  necm  indirilmiştir. Bu  bölümlerin  konuları  da,  sıraları  da,  Peygamberimizin  karşılaştığı  olaylara,  kendisine  yöneltilmiş  sorulara  ve  Rabbimizin  O’nu  yönlendirme  gereksinimlerine  göre  de  değişmiştir. Bundan  dolayı  da  Kur’anımız  içerisindeki  yüzlerce  ayet  “  Kul “  De  ki,  emir   sözcüğüyle  başlamaktadır.

Evlerimizdeki  Kur'an  Mushafında   Sûrelerin  sıralaması,  ayetlerin  nüzul  sırasından  farklı  olduğu  için,  Kur'an  bütünlüğünün  kavranması  zorlaşmakta  ve  ister  istemez  kafalarda  değişik  sorular  ve  yargılar  oluşabilmektedir.  Çoğu  kişi  de  bir  Sûrenin  içerisinde  yer  alan  farklı  konuların  hemen  değişmesinden  dolayı,  anladığı  dilden  mealini  okumaya  çalıştığı  zaman  Kur'andan  bir  şey  anlayamadığını  dile  getirebilmektedir. Bugün  Müslümanların  evlerinde  ve  ellerinde  bulunan  Kur'an  Mushafı  da  Peygamberimizin  vefatından  sonra  oluşturulmuş  olan  Osman  Mushaf'ının  nüshasından  çoğaltılarak  bugüne  gelinmiştir. Halife  Osman  zamanında  özellikle  yeterince  kağıt  ve  matbaa  da  olmadığından,  Kur’anı  ezberinde  tutan,  yassı  kemik,  yassı  tahta,  yassı  taş  ve  deri  parçaları  üzerine  yazılmış  ayetleri  ellerinde  bulunduran  sahabeler,  hemen  bir  araya  getirilmiş,  bütün  ayetler  bir  araya  toplanmış  ve  ilk  defa  önce  Halife  Ebu  Bekir  tarafından  bir  araya   toplattırılmış,  sonra  da  Halife  Osman  tarafından  elle  yazılmış  olarak  Kur’an  Mushafı  oluşturulmuştur.  Kur'an  ve  İslam  hakkında  yeterli  birikimi  olmayan  sahabelerin  içtihadıyla  oluşturulan  ve  Osman  Mushafı  denilerek  hazırlanmış  olan  Kur'anda,  ne  yazık  ki  Fatiha  Sûresini  ( başlangıç )  adıyla   en   başa  ve  ardından  da  en  uzun  ayetleri  içeren  Sûreler  de  arka  arkaya  sıralanmış,  3  veya  4  ayetlik  kısa  Sûreler  de  en  sona  yerleştirilmiş,  ayetlerin  Peygamberimize  indiriliş  sırası  göz  önünde  bulundurulmamış,  kronoloji  dikkate  alınmamış,  tertile /  düzgün,  birbirine  karıştırılmadan  dizime  riayet  edilmemiş,  birçok  necmin  /  bölümün  / paragrafın  cümleleri  yerli  yerinde  tertip  edilememiştir. Bazı  Sûrelerin  içindeki  ayetlerin  anlam  bütünlüğü,  paragraf  bütünlüğü,  özne,  yüklem,  zarf,  mazruf  ve  zamir  bağlantıları  dikkatlerden  kaçmıştır.  Bundan  dolayı  da  bazı  anlam  bütünlüklerinde  kopukluklar  ortaya  çıkmıştır. 

Bugün  ise  ülkemizde  bu  ayrıntıları  göz  önünde  bulunduran  ve  yapılan  yanlışları  ve  eksikleri  gidermeye  çalışan,  ayetlerin  peygamberimize  indiriliş  / nüzul  sırasına  göre  Türkçe  mealini  oluşturan  bir  hayli   sayıda   müfessir,  Araştırmacı   Akademisyen  ve  İlâhiyatçı  yazarlar  bulunmaktadır. Taha  Sûresinin  114. ayetinde  "  İşte  hak  olan,  biricik  hükümdar  olan  Allah  ne  yücedir !  Onun  vahyi  sana  tamamlanmadan  evvel,  okumayı  / öğretmeyi  acele  etme  ve  Rabbim  bana  bilgiyi  arttır  de. "  ifadeleriyle  belirtildiği  gibi  bizim  de  Kur'anı  anlayabilmemiz,  edindiğimiz  bilgilerin  bütünleşebilmesi  için  o  konudaki  bütün  tamamlanmış  olan  bilgileri  toplayarak,  belli  bir  sıra  ve  düzen  içerisinde  hareket  etmemiz  gerektiği  uyarısı  yapılmaktadır. Talebiniz  üzerine  size ; 

*  İlâhiyatçı  Araştırmacı  Yazar  Hakkı  Yılmaz  “  Nüzul  Sırasına  Göre  Necm  Necm  Kur’an  Meali “

*  Prof. Dr. Yaşar  Nuri  Öztürk  “  Sûrelerin  İniş  Sırasına  Göre  Kur’anı  Kerim  Türkçe  Meali “

*  Prof. Dr. Gazi  Özdemir  “  Allah’ın  Tek  Dini  İslam’a  Davet  Kur’an “

*  İlâhiyatçı  Araştırmacı  Yazar  R. İhsan  Eliaçık  “  Nüzul  Sırasına  Göre  Yaşayan  Kur’an  Türkçe  Meali  “

*  Prof. Dr.  Mustafa  Öztürk  “  Nüzul  Sırasına  Göre  Kur’an  Meali “

Eserlerini  önerebiliriz.  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  anlayarak  okuyabildiğiniz  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !

Yanıtla yada Konuyla ilgili Soru SorSEN DE SOR
SORU SOR
Son Sorular
TAKİP ET